Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nya bassänger planeras till farmområdet i Jakobstad

Från 2017
Uppdaterad 13.04.2017 13:20.
Vattnet från farmområdet i Jakobstad rinner ut i havet i Fäboviken.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Problemen med avrinningen av orenat vatten till havet från farmområdet i Jakobstad har fortsatt under snösmältningen i vår och nya åtgärdspaket är att vänta. Alla åtgärder är ändå frivilliga, eftersom farmerna uppfyller gällande miljötillstånd.

Kontrollmyndigheterna, farmarkåren plus Pälsdjursodlarföreningen möttes på onsdagen i Jakobstad och NTM-centralen vill ha en plan över fortsatta åtgärder senast den 1 juni i år. I planerna ingår fler sedimenteringsbassänger.

De uppsamlingsbassänger som finns på farmområdet klarar inte av vår-och höstflöden på området, inte ens under den här våren som inte varit exceptionellt problematisk. Resultatet är att dräneringsvatten från området leds förbi reningsverket till Vallbäcken och vidare ut i havet vid Fäbodaviken.

Större pumpkapacitet har installerats på området och mer är på kommande, dessutom vidtas åtgärder för att minska hastigheten på avrinningen från området till uppsamlingsbassängerna. De här åtgärderna är tänkta att minska risken för att orenat vatten rinner förbi reningsverket.

Kom överens om handlingsplan

Ombudsman Steven Frostdahl vid Pälsdjursodlarföreningen säger att man vid onsdagens möte kom överens om NTM-centralens krav på en handlingsplan för miljöförbättrande åtgärder för vattenavrinningen. Planen skall presenteras före den 1 juni i år.

- Åtgärderna gäller mer bassängkapacitet för att hantera flödesvatten, kapaciteten är underdimensionerad för stora flöden vår och höst, säger Steven Frostdahl.

- I planerna ingår också att ytterligare fördröja avrinningen från området för att reningsverket skall hinna med allt vatten som kommer från området.

Nya sedimenteringsbassänger

En central fråga för att förbättra reningen är alltså mer bassängkapacitet för att samla upp vattnet vid flödestoppar. Tanken är att tillsammans med stadens planeringsektion titta på kringliggande områden för att bygga nya bassänger.

- Det finns flera goda alternativ, vi funderar på att det som nu klassas som grönområde kring farmområdet kunde utnyttjas för en ny bassäng och farmarna har beredskap att arrendera områden.

- Egentligen behövs inga nya bassänger om man ser strikt till miljötillstånden, farmarna har sina miljötillstånd och följer dem, vill man förstora bassängerna är det önskvärt att få ytterligare områden.

Vad anser du om de miljötillstånd som tillåter nuvarande utsläpp?

- Det är en omöjlig sak för mig att ta ställning till, det viktigaste är att man tar ansvar och försöker göra det så bra som möjligt. Vi har en miljötillsynsmyndighet som skall påtala brister även om de villkor som står i miljötillståndet uppfylls och de kan kräva förbättringar.

Diskussion om artikeln