Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Snart kan storebror läsa dina privata meddelanden - nya underrättelselagar föreslås

Från 2017
Uppdaterad 19.04.2017 18:03.
Facebook- och Whatsappiokoner.
Bild: Ilkka Kemppinen / Yle

Ska Skyddspolisen i framtiden kunna läsa privata WhatsApp- eller Messenger-meddelanden? Jo - om riksdagen godkänner de nya underrättelselagarna som presenteras i dag.

Myndigheterna vill bland annat förebygga terrorism, våldsam radikalisering och annan verksamhet som hotar Finlands säkerhet. Man vill kunna övervaka misstänkta personers kommunikation mer än vad som är tillåtet i dag.

Därför föreslår en arbetsgrupp att myndigheterna ska kunna bryta det som förut har kallats för brevhemligheten, och nuförtiden heter hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden.

Enligt grundlagen ska alla ha rätt till tryggad privat kommunikation. Den nya lagstiftningen skulle alltså innebära att också grundlagen ändras.

Syftet är att bekämpa terrorism

Det är frågan om en jättelik reform av lagstiftningen som styr underrättelseverksamheten i Finland.

Om riksdagen godkänner lagpaketet får Skyddspolisen och Försvarsmakten utökade befogenheter att öppna och läsa post, avlyssna telefonsamtal och övervaka datatrafik också utanför Finlands gränser.

Det kan handla till exempel om finländare som är i kontakt med radikaliserade personer utomlands.

En misstanke räcker

Myndigheterna har också hittills haft rätt att göra det vid utredning av allvarliga brott, men nu föreslås befogenheterna gälla också vid bekämpning av brott. Det behöver alltså inte ha skett ett brott, utan det kan vara frågan om att någon misstänks planera ett brott.

Förslagen motiveras bland annat med att flera europeiska länder har uppdaterat sin lagstiftning om förtrolig kommunikation och utökat myndigheternas befogenheter att övervaka den.

I till exempel Sverige och Tyskland har man ändrat lagstiftningen för att bekämpa terrorism och andra allvarliga hot. Inrikesminister Paula Risikko säger att Finlands nuvarande lagstiftning inte ger polisen tillräckliga verktyg att bekämpa terrorism.

Skäl till oro?

I beredningen av lagändringen har flera olika instanser och experter hörts, bland annat Martin Scheinin, som är professor i internationell rätt.

Han tycker att vanliga medborgare har anledning att vara oroliga om myndigheterna kan få tillgång till privat kommunikation.

De nya reglerna skulle inte tillåta någon massövervakning av datatrafik i stil med den som amerikanska underrättelsetjänsten NSA ägnat sig åt, påpekar arbetsgruppen som har förberett förslaget.

Om riksdagen godkänner den nya lagen träder den i kraft år 2020.

Diskussion om artikeln