Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa elektriskas bokslut visar gott resultat

Från 2017
Vasa Elektriskas huvudkontor i skymningsljus.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Vasa elektriskas omsättning ökade en aning år 2016 och även resultatet är klart på plussidan. Men koncernen blev ändå långt från resultatet året innan.

Koncernens omsättning ökade med en halv miljon euro till 141,2 miljoner euro förra året. Koncernens resultat var i sin tur sämre än år 2015, då Vasa elektriska kunde redovisa för ett resultat på dryga 30 miljoner euro jämfört med 21,5 miljoner euro år 2016.

Enligt den operativa rörelsevinsten var koncernens resultat ändå bättre än föregående år med beaktande av den förbättrande inverkan realisationsvinsterna av engångskaraktär hade på jämförelseårets resultat.

Bolaget fick under slutet av året in fler kunder inom elhandeln, vilket ökade försäljningen av elenergi till alla tiders rekord, 1909 GWh. På grund av att elpriset gått ner krympte dock omsättningen för elhandeln. Trots det förbättrades lönsamheten i elhandeln efter flera års kontinuerlig försämring.

Omsättningen för fjärrvärmen och dotterbolaget Vasa Elnät steg och även resultatet blev bättre jämfört med året innan. Det andra dotterbolaget Ravera uppvisade i sin tur ett underskott i bokslutet.

Vasa elektriska kommer att betala ut dividender till summan av 8 385 300 euro.

Diskussion om artikeln