Hoppa till huvudinnehåll

Yle Fem

Frågor och svar om kanalförnyelsen Yle Teema & Fem

Från 2017
Tv med logo för Yle Teema & Fem
Bild: Yle, Sebastian Dahlström

Tittarna har många frågor om kanalförnyelsen. Svenska Yles direktör Marit af Björkesten, mediechef Johan Aaltonen och Arenachef Tomas Lindh svarar på frågorna.

Varför slår ni ihop Yle Teema och Yle Fem?

Yle slår inte ihop kanalerna utan de delar kanalplats, precis som Yle Fem gjort med SVT World under de senaste åren. Nu blir partnern Yle Teema som är Yles egen kanal.

Yle förnyar tv-utbudet eftersom vi vill betjäna alla finländare då medievanorna förändras. Den nya utbudsstrukturen svarar bättre på det förändrade tittarbeteendet. Vi tittar allt mer på tv via webben och allt mindre på den traditionella tv-apparaten. Med förändringen slår Yle vakt om att tv är tillgänglig för alla nu och i framtiden oberoende av tid, plats och apparat.

När sänder Yle Fem?

Yle Fem kommer att sända eget innehåll sju dagar i veckan i prime time - precis som nu. Yle Fem sänder alla förmiddagar och på bästa tittartid med start kl. 17.25 alla dagar. Två dagar i veckan, söndagar och måndagar, sänder Yle Fem hela kvällen, tisdagar till lördagar kl. 17.25-20. Så här ser tv-kvällen ut efter 24.4.

En delad kanalplats - vad innebär det?

Att Yle Fem delar kanalplats är de facto inget nytt. Sedan 2011 har Yle Fem delat kanalplats med SVT World. Nu blir partnern Yle Teema som är Yles egen kanal.

Teemas program blir i och med den delade kanalplatsen också mera tillgängliga för svenskspråkiga tittare, eftersom målet är att Teemas program i högre grad än tidigare kommer att textas till svenska.

Yle Fem kommer också att sända eget innehåll sju dagar i veckan i prime time - precis som nu. I och med förnyelsen kommer mängden repriser under prime time på bästa tittartid att minska.

Yle Teema och Yle Fem delar på sändningarna på bästa tittartid. I praktiken innebär det här att Yle Fem sänder förmiddagar, kl 17.25-20 fem dagar i veckan, tisdagar till lördagar, och hela kvällar från 17.25 framåt på söndagar och måndagar.

Det betyder att vissa program byter sändningstid, men de program som funnits på Yle Fem har en plats också på den nya gemensamma kanalplatsen. Repriserna försvinner så gott som helt från tv-kvällarna.

Istället sänder Yle Fem en blandning av nordiska program och repriser på förmiddagarna. Söndagsmorgnarna bjuder på program för småbarn och juniorer från kl. 8.15.

Yle Fem Teema logo
Bild: Yle

Betyder det här mindre Yle Fem-innehåll i den gemensamma kanalen?

Den nya kanalen innehåller ungefär lika mycket Yle Fem-innehåll som Yle Fem gjort förut. Skillnaden är att det blir färre repriser på kanalen under bästa tittartid. Yle Fems uppdrag, att betjäna den svenskspråkiga befolkningen i Finland, består.

Yle Fem och Yle Teema sänder ungefär lika mycket i timmar och minuter. Yle Fem sänder två hela kvällar i veckan, på söndag och måndag. TV-nytt och BUU-klubben sänds precis samma tider som förut, kl. 19.30 och klockan 18 varje dag. Tisdag till lördag sänder Yle Fem fram till kl. 20 då Teemas innehåll tar över.

Utöver de svenskspråkiga innehållen i Yle Teema & Fem kommer det också att finnas svenskspråkiga program, till exempel Strömsö, på Yles andra tv-kanaler.

Vem bestämmer över Yle Fem?

Det är fortsättningsvis Svenska Yle som leder och ansvarar för Yle Fem och bestämmer över sändningstiden och budgeten enligt överenskomna ramar.

Försvinner Fems eller Teemas program nu?

På grund av förnyelsen försvinner inte program. Som en följd av normal programutveckling kommer nya program till och gamla kan upphöra. En ännu starkare Arena ger fler möjligheter för publicering av Fems och Teemas innehåll.

SVT World kommer att upphöra och finns alltså inte på Yle Teema & Fem. Istället sänder vi utvalda SVT-program som har en stor publik och som kompletterar Svenska Yles utbud som en del av Yle Fem.

Yle Teema & Fem logo
Bild: Yle

Ni har lovat att Yles svenskspråkiga tjänster som helhet stärks. På vilket sätt då?

Vi textar mer till svenska, Yle Arenan utvecklas och innehållet på Arenan breddas och vi kommer också att sända svenskspråkiga innehåll på andra Yle-kanaler. Vi kommer också att få rättigheter att publicera mera SVT-innehåll på Arenan.

Vad händer vid stora plötsliga nyhetshändelser? Har Yle Fem förkörsrätt då?

Vid stora plötsliga nyhetshändelser kommer Yle Fem att sända precis som den gör nu. Det här gäller också till exempel valsändningar och andra liknande enskilt förekommande nyhetshändelser. Då går sändningen på svenska oberoende av tid och ursprungligt schema.

Vad innebär det att Yles innehåll textas till svenska i högre grad än tidigare?

Från start textas Teemas program som sänds mellan 20 och 21 tisdag till lördag. Vad gäller Yles övriga kanaler är målet att på sikt kunna översätta fler program till svenska, där det är vettigt och där vi vet att den svenskspråkiga befolkningen har ett behov av textning.

Bild av kanalplatsen Yle Teema & Fems logotyp
Bild: Yle

Hur mycket sparar Yle på det här?

Målet med den här förnyelsen är inte att spara pengar utan att utveckla tv-helheten och skifta fokus mot publicering och utgivning på webben. Det är alltså frågan om en omfördelning av resurserna.

Hur går det med den finlandssvenska nyhetsbevakningen i tv nu i framtiden?

Här sker egentligen ingen större förändring, vi kommer att sända Tv-nytt som tidigare med en huvudsändning vid halv åtta.

Varför kan Yle Fem inte få fortsätta som förut?

Det har vi funderat på väldigt länge, vi har följt med tittarvanor och medieutvecklingen och funderat på hur vi kan se till att den finlandssvenska teven är stark och att Yle har ett starkt utbud på svenska som publiken också hittar.

Lösningen med Yle Fem och SVT World på samma kanalplats var bra på många sätt och det var en klok lösning då den gjordes. Men efter det här har medieanvändningen förändrats mycket och gjort att SVT-lösningen inte längre fungerar. De SVT-program som sänds mitt på dagen har knappt några tittare alls.

Därför kom vi fram till en sådan här lösning istället. Hur verkligheten ser ut om fem eller tio år är omöjligt att avgöra, men det vi vet är att om vi inte gör en förändring just nu utan fortsätter som hittills kommer tittandet att minska drastiskt.

Då förlorar vi den starka finlandssvenska plattform som vi nu har.

Kommer ni att knåpa ihop ett filter på Arenan så alla svenska program dyker upp på ett och samma ställe?

Ganska långt har vi redan den filtreringen i och med arenan.yle.fi. Där försöker vi göra publicistiska bedömningar som paketerar det svenskspråkiga innehållet på ett fungerande sätt. Vi arbetar som bäst på att förbättra sökfunktionen på Arenan.

Förhoppningsvis ska man kunna hitta det svenska innehållet på ett enkelt sätt och ditt användarbeteende på Arenan ska göra att de program du är intresserad av presenteras för dig direkt.

Vi hoppas att allt flera Arena-användare skulle skaffa sig en Yleprofil, då kan vi betjäna dig bättre.

Det att programmen flyttas till Arenan hjälper inte äldre människor som inte använder internet. Hur går det alltså för de äldre?

Programmen flyttar inte till Arenan, de kommer att finnas kvar på Yle Fem så tittarna ska nog fortsättningsvis hitta dem där. Det är en missuppfattning att äldre inte skulle titta på Arenan, när vi ser på Arenans tittarsiffror är det ganska jämnt i alla åldersklasser.

Många äldre är väldigt flitiga Arena-användare.

Hur blir det med Efter nio?

Efter nio kommer att fortsätta en kväll i veckan. På måndagar visas programmet i tv, och vår förhoppning är att kunna ha Efter nio-innehåll med Mårten och Sonja också på våra andra plattformer.

Yle Teema Fem programtablå, bild på Mårten Svartström och Sonja Kailassaari
Bild: Yle

Kommer sporten att ta också denna kanal i besittning, liksom tidigare onödigt ofta var fallet på Yle Fem?

Tanken är att den nya kanalplatsen inte ska vara en sportkanal, utan att sporten ska visas på Yle TV1, TV2 och Arenan.

Varför inte en jämnare fördelning av kvällsblocken? 5-2 låter inte så jämlikt, Femman kunde ju ha fått t.ex. torsdag eller fredag kväll också (så skulle det vara 4-3 istället)?

Vi tycker inte det är så ojämnt, Yle Fem har helkväll söndag och måndag. Vi tycker fördelningen är bra för båda kanalernas publik. En del program som sänds på bästa sändningstid är utvalda för att de passar både Fem- och Teema-publiken, de kommer att textas till svenska.

Vad händer med de musikdokumentärer och konserter som Teema brukar visa på söndagskvällarna?

Under den sena kvällen har Teema ett digert och bra program som kommer att intressera också vår publik. Musikdokumentärer, vetenskapsprogram, konserter och film, bland annat. Det här kommer vi att berätta mera om inom kort.

Kommer vi att se SVT1 på förmiddagarna som hittills?

Nej, i framtiden kommer vi att se våra egna program och mycket nordiskt, men inte direkt SVT1.

Hur går det för SVT På Spåret och Allsång på Skansen? Kommer de att sändas i tv?

Det finns en hel hög med SVT-program som är mycket populära hos vår publik, dem kommer vi att visa också i framtiden.

Kommer man att se text-TV och vädret från Sverige? Jag tittar på den många gånger om dagen!

Tyvärr inte. I och med att vi inte har kvar SVT World har vi inte heller kvar SVT:s text-TV.

Har du ännu fler frågor? Yle ordnar två webbdiskussioner - chattar - om den nya kanalplatsen måndag 24 april och tisdag 25 april kl. 19-20. Där har du igen möjlighet att ställa frågor, på svenska och finska, direkt till kanalernas chefer. Chattarna finns på svenska.yle.fi(svensk chat) och yle.fi/teema (finsk chat).

Diskussion om artikeln