Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Politikerna i Västnyland svettas med nämndpusslet

Från 2017
Raseborgs fullmäktige.
Bildtext En del av de nuvarande fullmäktigeledamöterna i Raseborg får nya roller under den nya mandatperioden, andra får kanske en mindre roll. Pusslet läggs nu i hela Västnyland, inte bara i Raseborg.
Bild: Yle/Marica Hildén

Politikerna i Västnyland är i full gång med att pussla ihop nämnder och styrelser som ska fatta beslut om din vardag de närmaste fyra åren. Det största partiet har mest att säga till om, men i Raseborg tycker SDP att partiet borde få en viktig ordförandepost på grund av röstdrottningen Maarit Feldt-Ranta.

I Raseborg är SDP den näst största gruppen i fullmäktige med 13 ledamöter. Socialdemokraterna har redan tillsatt sin förhandlingsgrupp. Det största partiet i Raseborgs fullmäktige, SFP med 22 platser, möts på söndag (23.4) för att utse sina förhandlare.

Mats Lagerstam är ordförande för SDP:s förhandlingsgrupp. I gruppen ingår också Nina Wessberg, Petri Kajander, Jorma Saaristo och Camilla Grundström.

SDP-gruppen har skickat ut en förfrågan till sina kandidater i kommunalvalet för att få veta vilka poster de skulle vara intresserade av. Var och en får önska tre platser i nämnder eller styrelse.

- Nu är det bara att vänta på att SFP tar kontakt, säger Mats Lagerstam.

Fyra till sex SFP:are förhandlar

SFP i Raseborgs kommunorganisation kallar partiets nya fullmäktigegrupp till möte på söndag (23.4). Då väljs en tillfällig ordförande för fullmäktigegruppen och det är ofta samma person som leder gruppen som förhandlar med de övriga partierna.

SFP:s förhandlingsgrupp brukar bestå av mellan fyra och sex personer.

Då gruppen är vald så diskuterar den nya fullmäktigegruppen vilka mål SFP har i förhandlingarna med de andra partierna. SFP är största parti i Raseborg och det hör till att det största partiet i fullmäktige tar kontakt med de andra partierna och kallar till möte.

Revisionsnämnden är inte populär

Även inom SFP brukar de som kandiderat i valet få meddela vilka tre platser de skulle vilja ha och i vilken ordning de anser att platserna är viktiga.

Det är oftast förhandlingsgruppen som går igenom SFP:arnas önskemål. Ibland har SFP tillsatt ytterligare en grupp för att hålla reda på de interna önskemålen.

Om många personer önskar samma nämndplats, så avgör fullmäktigegruppen vem som får platsen. Det blir omröstning om gruppen inte kan diskutera sig till en lösning.

Förhandlingarna i Ingå, Sjundeå, Hangö och Lojo

Anders Walls, ordförande i stadsstyrelsen i Raseborg, konstaterar att det inte brukar bli strid om ordförandeposterna, men det kan vara svårt att hitta medlemmar till i synnerhet revisionsnämnden.

- Jag tror att det beror på att politiker vill ta tag i nya saker i stället för att se på det som hänt.

Knepigt pussel görs enklare

Så småningom blir det alltså dags att pussla ihop nämnder och styrelse, och det är då som det knepiga börjar, säger Anders Walls. Nu ska nämligen könskvoteringen och Raseborgs förvaltningsstadga beaktas.

Anders Walls (SFP) är ordförande för stadsstyrelsen.
Bildtext Anders Walls.
Bild: Yle/ Christoffer Westerlund

Vid sammanställningen av kommunstyrelser och nämnder ska politikerna ta kvotering enligt 40-60-procentsregeln i beaktande.

- Vårt bekymmer är att vi har låg andel kvinnor i fullmäktige. Det kan leda till att de kvinnliga ledamöterna får en orimligt stor arbetsbörda.

Den nuvarande förvaltningsstadgan har ganska skarpa krav på hur många fullmäktigemedlemmar och ersättare nämnderna ska ha, konstaterar Walls.

- Det blev ett väldigt pusslas efter förra valet, så vi gör det nu lättare.

Fullmäktige beslöt på sitt senaste möte (18.4) att sänka kraven på hur många fullmäktigeledamöter det ska vara med i till exempel bildningsnämnden.

Bildningsnämnden har elva medlemmar. Tidigare skulle minst sex av ledamöterna och minst sex av ersättarna vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare. Nu sägs det att ordföranden och viceordföranden ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare.

Dessutom ska gruppen som fördelar SPF:s platser i styrelsen och nämnderna se till att det blir en balans i till exempel ålder och hemort.

- Det är alla möjliga aspekter som måste tas i beaktande så att vi får ett så brett kunnande som möjligt, säger Walls.

SDP: Vi tackar inte nej den här gången

SFP i Raseborg har haft ordförandeposterna i både fullmäktige och stadsstyrelsen sedan 2012. Efter det förra valet meddelade SDP att partiet ville ha posten som ordförande i fullmäktige, annars avstår de från alla ordförandeposter.

Det är SFP:s Thomas Blomqvist som svingat klubban sedan 2012 i fullmäktige, men SDP har ändå haft några ordförandeposter, till exempel i fritidsnämnden och direktionen för affärsverket Raseborgs vatten. SDP har också viceordförandeposter i en del nämnder.

En man som heter Mats Lagerstam.
Bildtext Mats Lagerstam.
Bild: YLE/ Tiina Grönroos

Mats Lagerstam, som även är ordförande för Rasebogs socialdemokratiska kommunalorganisation, anser att det är för tidigt att säga vilka poster SDP vill ha eftersom gruppen går genom önskemålen nästa vecka, men klart är att SDP inte kommer att vara lika eftergivet vad gäller ordförandeposterna den här gången.

- Jag utgår från att vi vill axla i princip vilken post som helst som erbjuds oss. SDP:s framgång i valet var helt okej så jag tror inte att vi tackar nej till någon viktig post.

Borde SDP få posten som styrelse- eller fullmäktigeordförande med tanke på att riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta gjorde ett bra val?

Mats Lagerstam säger att det skulle vara rättvist om SDP får en av de platserna med tanke på Felst-Rantas röstetal och om hon har intresse av det.

- Min personliga åsikt är att det skulle vara korrekt och demokratiskt om vi fick en av de två platserna.

Hur reagerar SDP om ingen av de två tunga posterna tillfaller partiet?

Lagerstam konstaterar att SDP inte kan göra så mycket.

- Om SFP utgår från att de ska ha båda posterna så tittar vi på vad som finns kvar för oss att dela på.

"SFP:s framgång ska synas"

På söndag ska SFP diskutera vilka ordförandeposter partiet vill ha. Anders Walls säger att SFP måste ta ett stort ansvar med tanke på valresultatet.

- Det är klart att det ska synas i fördelningen av ordförandeposter att SFP gått framåt i valet.

Walls säger att visst kan det se ut som om SFP styr och ställer i Raseborg då partiet har två tunga poster, men han påpekar att omröstningarna varit få i stadsstyrelsen de senaste åren.

- Vi försöker hela tiden prata oss fram till en vettig lösning.

Moraliskt ansvar

Inom SFP var det många nya kandidater som klarade sig väldigt bra i kommunalvalet. Partiet har tre ledamöter bland de sex bästa som är nya: Anita Westerholm, Jan-Mikael Ekholm och Johan Berglund.

Hur ska SFP ta sig an nykomlingarna i fullmäktige då platserna i styrelsen och nämnderna delas ut?

Anders Walls säger att det i första hand är de personliga önskemålen som gäller.

- Om en ny ledamot känner att den vill ta ett större ansvar, så ska man ta det. Och om man vill ta det litet lugnare i början, så gör man så. Inför väljarna har man ändå ett visst moraliskt ansvar att inte helt lämna sig utan platser i nämnderna.

Diskussion om artikeln