Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors vill sänka hastighetsbegränsningen till 40 km/h

Från 2017
Gågata i Berghäll.
Bildtext Bilden är från experimentet med gågata på Vasagatan i Berghäll.
Bild: YLE/Christoffer Gröhn

Lägre fart betyder färre dödsfall i trafiken, men att bara lägga ut nya skyltar om fartbegränsning hjälper inte. Trafikmiljön måste signalera att bilen inte får köra för fort. Smala gator är ett effektivt sätt.

Kommunikationsministeriet håller som bäst på att göra om vägtrafiklagen, och enligt förslaget som kom i februari ska hastighetsbegränsningen i tätorter också i fortsättningen vara 50 kilometer i timmen.

Cykelförbundets har föreslagit att tätorternas begränsning sänks till 30 kilometer i timmen för att göra trafiken säkrare.

Det förslaget får inte mycket gehör hos Esbo stads trafiksäkerhetsexpert Tuomo Saarinen.

- Ingen kör i en sådan hastighet, så är det nu bara. Jag tror inte det är en lösning som funkar, trovärdigheten i begränsningarna går förlorad, säger Saarinen.

Om gatan är 5,8 meter bred, med två filer i var sin riktning, är det en gatubredd som fungerar men sänker farten för att bilarna får det lite trångt.

― Tuomo Saarinen, trafiksäkerhetsexpert vid Esbo stad

Saarinen berättar att han varit med och gjort försök i Esbo med att sänka hastigheten på vissa sträckor och att det inte fungerade. Om man vill få bilisterna att sänka farten fungerar det inte att bara införa en begränsning - man måste bygga om stadsmiljön och vägarna så att bilarna automatiskt kör långsammare.

- Det har att göra med vägens geometri och hur bred gatan är. Om gatan är över 5,8 meter bred, med två filer i var sin riktning, är det en sådan gatubredd som fortfarande fungerar men ändå sänker farten för att bilarna får det lite trångt.

Helsingfors vill sänka till 40 km/h

På Helsingfors stad berättar trafikplaneringschef Reetta Putkonen att bilarnas fart är avgörande när det gäller olycksfall i trafiken. Helsingfors har sedan 70-talet jobbat systematiskt med att sänka hastigheterna, och mängden olyckor har sjunkit drastiskt.

- Att sänka fartbegränsningen har en stor betydelse. Men det räcker inte att sänka hastigheterna bara med ett trafikmärke. Det är viktigt att samtidigt bygga om trafikmiljön så att bilisterna följer begränsningarna och förstår logiken bakom dem.

Det räcker inte att sänka hastigheterna bara med ett trafikmärke. Det är viktigt att samtidigt bygga om trafikmiljön.

― Reetta Putkonen, chef för trafikplaneringen i Helsingfors

Hon är alltså inne på samma linje som Tuomo Saarinen i Esbo. Bilisterna påverkas mycket av hur mycket plats de upplever att de har omkring sig.

- På en motorvägen har bilisten en känsla av mycket plats, då höjs farten nästan av sig själv. Men om gatan är smal och trång sänker chauffören farten, säger Putkonen.

Skilja åt cyklister och bilister - eller inte?

I Esbo talar Tuomo Saarinen om planskilda korsningar och åtskilda cykel- och promenadvägar för att göra trafiken säkrare för dem som inte rör sig med bil. Esbo hade ett exceptionellt bra trafikår förra året: inte en enda person dog i trafiken i Esbo år 2016.

Men också i Helsingfors sjönk antalet olyckor och dödsfall. Helsingfors har en annorlunda stadsstruktur än Esbo och har också en annan syn på om fotgängare och bilister ska skiljas åt eller inte. Putkonen förklarar att det att trottoarer och fotgängare är klart åtskilda från bilarna är en indirekt signal till bilarna att de kan höja farten. Om bilarna ser fotgängare, cyklister samt affärer och restauranger i närheten av körfältet påverkar det bilistens beteende.

- Det är en klar signal till bilisten att okej, nu ska jag sakta farten för här finns andra att ta i beaktande.

Vi har tänkt att huvudlederna i Helsingfors centrum ska ha en begränsning på 40 km/h.

I sitt utlåtande om förslaget till ny vägtrafiklag föreslog Helsingfors att tätortsbegränsningen skulle sänkas till 40 kilometer i timmen.

I dag har flera avsnitt av huvudlederna fortfarande en begränsning på 50 kilometer i timmen.

Kommer hastigheterna att sänkas i Helsingfors?
- Arbetet med att uppdatera begränsningarna är igång, vi har tänkt att huvudlederna i Helsingfors centrum ska ha en begränsning på 40 km/h så att det blir klarare än tidigare, säger Putkonen.

Det betyder att till exempel Mannerheimvägen skulle ha 40 kilometers begränsning hela vägen ut.

Därför vill cykelförbundet sänka hastigheten till 30 km/h

I sitt utlåtande om vägtrafiklagen listar Cykelförbundet flera motiveringar till en hastighetsbegränsning på 30 km/h i tätorter:

- Det sker färre dödsolyckor på gator med lägre fartbegränsning. Dödssiffrorna är lägre på gator med begränsning på 30 km/h än på gator med begränsning på 40 eller 50 km/h.

- Cykelförbundet hänvisar till test i Helsingfors som visar att lägre fart inte behöver förlänga körtiden väldigt mycket för bilisterna. Om farten är lägre kan en del trafikljus tas bort i stället.

- Begränsningen på 50 km/h som vägtrafiklagen föreslås få är ovanlig i dag: bara 18 procent av vägavsnitten i tätorter har den begränsningen.

- Både utsläppen och bullret som trafiken åstadkommer i städerna är mindre vid lägre hastigheter.

Källa: Cykelförbundets utlåtande om vägtrafiklagen.

Diskussion om artikeln