Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ettorna i Kyrkfjärdens skola i Ingå flyttar till Gamla läkargården

Från 2017
Uppdaterad 20.04.2017 09:26.
Den gamla läkargården i Ingå.
Bildtext Gamla läkargården ligger cirka 150 meter från Kyrkfjärdens skola.
Bild: Yle/Marica Hildén

Nu är det klart att årskurs ett i Kyrkfjärdens skola i Ingå går nästa läsår i Gamla läkargården. Också morgon- och eftermiddagsvården kommer att ordnas där.

Kyrkfjärdens skola behöver flera klassrum eftersom antalet undervisningsgrupper ökar för läsåret 2017-2018. Totalt kommer det att finnas 12 undervisningsgrupper från och med hösten och alla skolans rum är redan i användning.

Därför ska klasserna 1 A och 1 B i höst börja i Gamla läkargården intill skolan. Också morgon- och eftermiddagsverksamheten kommer att ordnas i samma lokaler.

- Skolan blir lite utspridd och helheten blir kanske lite lidande. Men jag tror inte att det är så farligt att barnen måste gå några hundra meter, säger bildningsnämndens ordförande Kristian Westerholm (SFP).

Enligt Westerholm kan trafiken mellan skolbyggnaden och Gamla läkargården stängas av.

Förskolan flyttar till daghem

Både förskolan och förskoleklubben kommer att ordnas i daghemmet Knattebo. Det kommer att finnas plats i Knattebo eftersom antalet daghemsbarn minskar på hösten.

Enligt skolpersonalen är undervisningslokalerna i Gamla läkargården ändamålsenliga och trafiksäkerheten är bra. Det är också en fördel att förstaklassarnas morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas på samma ställe som skolundervisningen.

Personalen vid Kyrkfjärdens skola fick ta del av ett antal förslag till var undervisningen skulle arrangeras nästa läsår. Förslaget att flytta en del av eleverna till Willhelmsdal i centrum av Ingå ansågs för besvärligt. Orsaken var bland annat att byggnaden ligger för långt från skolhuset.

Bildningsnämnden fattade beslut om saken på sitt möte i dag (19.4).

Planen är att Kyrkfjärdens skola ska renoveras och byggas till, men det har inte fattats något definitivt beslut om saken.

Artikeln korrigerad 20.4 kl. 5.21. Bildningsnämndens ordförande heter Kristian Westerholm, inte Westerlund.