Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Naturainventering pågår på Ålön i Pargas - många nyvalda ledamöter för att öppna sötvattenbassängen

Från 2017
Uppdaterad 20.04.2017 14:19.
Sötvattenbassägen på Ålön i Pargas.
Bildtext Sötvattenbassägen på Ålön i Pargas.
Bild: Yle/ Nora Engström

Det är full rulle i sötvattenbassängen på Ålön i Pargas då knölsvanar, knipor och andra sjöfåglar har vårkänslor i den tidigare havsviken. Frågan om sötvattenbassängens framtid är aktuell igen, efter att Pargas började ta sitt vatten från Virttaa ås.

Om man ser på de svar som de nyinvalda fullmäktigeledamöterna i Pargas gav i Yles valkompass, är stödet för att öppna bassängen rätt stort. På frågan om sötvattenbassängen ska öppnas upp och bli en havsvik var 20 invalda ledamöter helt eller delvis av samma åsikt. Endast 6 var helt eller delvis av annan åsikt. Resten, alltså 9 stycken, svarade inte på frågan.

två sjöfåglar simmar på vattnet en solig vårdag.
Bildtext Sysilaxviken är den äldsta delen av sötvattenbassängen.
Bild: Yle/ Nora Engström

"Inga hållbara argument för att bevara sötvattenbassängen"

En av de invalda fullmäktigeledamöter som vill att sötvattenbassängen öppnas igen och blir en havsvik är Kurt Ekström (SFP), som också är markägare på området.

- Jag ser inga hållbara argument för att den skulle bevaras som den är nu. Den har uppfyllt sin uppgift och kan gott återställas som havsvik. Jag ser det som en god miljögärning, säger Ekström.

Profilbild på Kurt Ekström.
Bildtext Kurt Ekström.
Bild: Yle/ Nora Engström

Då vattenområdet gjordes om till en sötvattenbassäng på 1960-talet var markägarna runt viken emot planerna, men man gick med på det hela mot löftet att bassängen den dag den inte längre används skulle öppnas och återställas till havsvik.

I dag används sötvattenbassängen inte längre av Pargas Vatten, utan vattnet kommer från Virttaa ås. Därför har frågan om att öppna sötvattenbassängen blivit aktuell igen.

Sötvattenbassängen på Ålö
Bild: Yle/Johanna Ventus

Ekström ser flera fördelar med att öppna bassängen.

- Båtslussen som förenar sötvattenbassängen med havet, så är så gott som slutkörd. Så har vi en pumpstation som måste hållas i skick. Och det är sådana utgifter som staden kunde vara utan, säger Ekström.

Om sötvattenbassängen öppnas, så sjunker vattennivån längs bassängens stränder.

Simonbyvägen i Pargas och båtslussen vid sötvattenbassängen.
Bildtext Båtslussen i Simonby - till höger finns sötvattenbassängen, till vänster havet.
Bild: Yle/ Nora Engström

- Nu reparerar naturen det med tiden, och då blir det som det skulle ha varit om den inte skulle ha stängts, fortsätter Ekström.

Förslag: Grunda en vattenskyddsförening

Pargas Vatten ansökte redan år 2001 om att få öppna förbindelsen till havet men miljömyndigheterna sade då nej.

En av de nyvalda fullmäktigeledamöter som ställer sig tveksam till förslaget att öppna bassängen är Mia Forssell från De gröna. Hon tror att miljömyndigheterna kan ge samma svar åt staden, igen.

- Det är en svår fråga. Men jag är ändå mer av den åsikten att den inte ska öppnas. Det blir troligtvis inte så att vattnet blir klarare då. Det enda som det med säkerhet leder till är att vattennivån sjunker och då ökar växtligheten också, säger Forssell.

Profilbild på Mia Forssell.
Bildtext Mia Forssell.
Bild: Yle/ Nora Engström

Samtidigt anser Forssell att något måste göras för att sötvattenbassängen ska må bättre. I nuläget finns det mycket näringsämnen i bassängen som bland annat leder till algblomningar.

- Någonting borde göras. Vi borde komma överens om hur vi gör, och sedan grunda en vattenskyddsförening, som staden och markägare skulle vara med i. Då skulle man jobba tillsammans och ansöka om pengar för att förbättra situationen. Så har man gjort nu i Littois träsk i S:t Karins, de har fått statliga pengar för att fixa upp det, säger Forssell.

Träddunge vid vattenstrand.
Bild: Yle/ Nora Engström

Naturainventering pågår som bäst

Den här våren och hösten pågår en naturainventering i sötvattenbassängen, då man utreder vilka fåglar som vilar och häckar på området. Meningen är vill ta reda på om det finns förutsättningar att arbeta för att öppna sötvattenbassängen eller inte, berättar Merja Kaarto, vd för Pargas Vatten.

- Vi fattar beslut efter naturainventeringen, då vi vet om det finns förutsättningar att gå vidare i frågan, säger Kaarto.

Naturainventeringen är klar i slutet av året, efter det presenteras resultatet för Pargas stad.

Diskussion om artikeln