Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bättre sikt ska minska älgolyckor på riksåttan

Från 2017
Uppdaterad 20.04.2017 11:06.
Trafiksäkerhetsplanerare Kjell Lind och Dan Kullman, Skogsvårdsföreningen Österbotten.
Bildtext Trafiksäkerhetsplanerare Kjell Lind och Dan Kullman, Skogsvårdsföreningen Österbotten.
Bild: Yle/Anna Kurtén

På riksväg 8 mellan Vassorfjärden och Kärklax skedde sex älgkrockar ifjol. För att minska olycksrisken röjer man nu träd och sly längs vägavsnittet för att förbättra sikten.

Våren är en farlig tid i trafiken med tanke på älgarna. År 2016 skedde 300 älgkrockar i området som motsvarar före detta Vasa län.

Det var en ökning på 40 procent jämfört med tidigare år.

En av de farligaste sträckorna i området är riksväg 8 mellan Vassorfjärden i Korsholm och Kärklax i Vörå.

Bara på den tre kilometer långa sträckan skedde sex älgolyckor i fjol.

Träd och sly röjs vid riksväg 8 för att förbättra sikten.
Bild: Yle/Jukka Tyni

För att minska olycksrisken röjer man nu träd och sly längs vägens skyddsområde så att trafikanterna ska hinna se älgarna tidigare.

Vägens skyddsområde sträcker sig 20 meter från vägens mitt till båda sidorna av vägen.

Livlig älgtrafik vid riksåttan vår och höst

Det är NTM-centralen som ansvarar för röjningen och Skogsvårdsföreningen Österbotten som ser till att det konkreta arbetet blir utfört.

Enligt Dan Kullman på Skogsvårdsföreningen Österbotten är sträckan mellan Vassorfjärden och Kärklax ett typiskt transitområde där många älgar rör sig.

- Det är livlig älgtrafik över riksåttan vår och höst. På senhösten går älgarna till sina vinterbetesställen och på våren går älgkorna ut till kusten för att kalva och stöter bort fjolårskalvarna som ska söka sina egna matplatser inför sommaren.

De effektivaste sätten att förhindra älgolyckor är enligt NTM-centralen att bygga vägbelysning eller viltstängsel, men röjning är det billigaste alternativet.

Hoppas på positiv effekt

Kjell Lind, trafiksäkerhetsplanerare på NTM-centralen i södra Österbotten, tror att den förbättrade sikten ska ha en positiv effekt.

- Man får bättre chans att hinna observera älgen som ska över vägen. Den här sträckan är en smal väg, bara åtta meter, så skogen är nära.

Dan Kullman på Skogsvårdsföreningen Österbotten tror på en positiv dubbeleffekt av röjningsarbetet.

Träd och sly röjs vid riksväg 8 för att förbättra sikten.
Bild: Yle/Jukka Tyni

- Bilisterna som kommer ser plötsligt att här har det huggits skog, att det måste betyda någonting. Då kanske de reagerar.

Många struntar i älgvarningsskyltar

Kullman konstaterar att det är väldigt svårt att hinna reagera på en älg som springer över vägen.

- Ofta står de och väntar vid vägkanten och kikar innan de springer över vägen.

Kjell Linds råd till trafikanter som kör i ett älgtätt område är att vara alert.

- Man ska inte bara stirra rakt fram på vägen utan också observera vägkanterna hela tiden. Blicken ska pendla från den ena sidan av vägen till den andra.

Han säger att många inte alls beaktar älgvarningsskyltarna.

- Man ska sänka farten lite så att man är beredd om det kommer en älg.

"Älgstammen vid kusten är för stor"

En fråga som ofta diskuteras är älgstammens storlek.

Dan Kullman på Skogsvårdsföreningen Österbotten är själv älgjägare och hör till dem som tycker att älgstammen vid kusten är alltför stor.

- Vintertid har vi 4,5-5 älgar per tusen hektar men älgstammen borde kanske vara nere i tre per tusen hektar. Någonting måste göras.

Avverkningen vid riksväg 8 inleddes i tisdags och pågår i ett par veckor. Arbetet sker utanför körbanan så att trafiken längs riksvägen inte ska störas.

Diskussion om artikeln