Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Elever i Nickby hjärta har symptom men orsakerna är oklara

Från 2017
skolcentret nickby hjärta i sibbo
Bild: Yle/Stefan Härus

Det finns utan tvekan någonting i det nya skolhuset Nickby hjärta som får ett fåtal elever att må dåligt.

- Det stämmer nog. Vi har fått några anmälningar om symptom både från den svenskspråkiga och den finskspråkiga sidan. I Kungsvägens skola är det fler som får symptom i det nya skolhuset än vad fallet är i Sipoonjoen koulu, säger Ville-Veikko Lallukka, Sibbo kommuns fastighetsansvariga.

I Kungsvägens skola medger rektor Petra Paakkanen att en klass delvis undervisas i campuset invid Nickby hjärta.

- På grund av elevernas integritetsskydd kan jag tyvärr inte gå in på varför undervisningen av klassen delvis måste ske på annat håll än i det nya skolhuset, men det finns ingenting som tyder på problem med inneluften, säger Paakkanen.

interiör från skolhuset nickby hjärta 2016
Bildtext Interiör från Nickby hjärta.
Bild: Sibbo kommun/Paula Ropponen

Förflyttad undervisning

Ville-Veikko Lallukka bekräftar att inga speciella konstruktions- eller byggfel hittats som skulle åstadkomma dålig inneluft. Undersökningar har gjorts och görs fortfarande.

Att Kungsvägens skola ändå varit tvungen att vidta åtgärder på grund av symtom hos elever bekräftar Lallukka. Däremot är det oklart vad de beror på.

- Uppenbarligen har man varit tvungen att flytta undervisningen för en hel klass vid Kungsvägens skola på grund av att en enda elev har symptom, säger Lallukka.

Fastighetsansvariga Ville-Veikko Lallukka säger att motsvarande fall också förekommit i Sipoonjoen koulu i Nickby hjärta, men att man i det fallet kunde flytta eleven till Sipoonlahden koulu i Söderkulla.

- Motsvarande möjlighet fanns inte i fallet med den svenskspråkiga eleven, eftersom det i Sibbo finns bara ett svenskspråkigt högstadium, säger Lallukka.

interiör från skolhuset nickby hjärta 2016
Bildtext Interiör från Nickby hjärta.
Bild: Sibbo kommun/Paula Ropponen

Ingenting märkligt

Att det i en skola med närmare tusen elever plus lärare finns någon enstaka som får symtom av någonting odefinierbart, anser Lallukka att inte är särskilt märkvärdigt.

- Det är ingen överraskning att det i en så stor skola finns elever som får symptom. Det är en mer eller mindre normal situation, säger Lallukka.

Det nya skolhuset som togs i bruk hösten 2016 har undersökts på olika sätt i olika omgångar, men man har inte i undersökningarna lyckats lösa myseriet med vad som skulle kunna vara orsaken till symptom hos en del elever.

- Det kan bero på strålning från de nya ytorna, det vill säga att partiklar förflyttar sig från sin ursprungskälla till omgivningen, men vi har inte i våra undersökningar kunnat bekräfta att så är fallet, förklarar Lallukka.

eleverna vid nickby hjärta fotograferas vid invigningen av skolan 07.10.16
Bildtext Nickby hjärta invigdes den 7 oktober 2016.
Bild: Yle/Stefan Härus

För stort undertryck

Det som undersökningarna däremot har visat är att undertrycket i den nya fastigheten är aningen för stort. Det kan förorsaka starkare lukt eftersom luftväxlingsmaskineriet då suger ersättande luft från okända källor.

- Också detta har vi undersökt tillsammans med entrepenören. Vi har vidtagit åtgärder och justeringsarbetet pågår fortfarande, säger Lallukka.

Sibbo kommuns fastighetsansvariga Ville-Veikko Lallukka skulle inte i ett så här tidigt skede tala om ett typiskt inneluftsproblem.

- Jag vill inte bagatellisera de problem som en del har i det nya skolhuset, men att kunna bevisa att det är just inneluften som är förorsakaren är nog rätt så vanskligt, i synnerhet som inget specifikt har hittats, säger Lallukka.

Som bäst undersöker man detaljer som har med luftväxlingsautomation och -justering att göra.

Andra förbättrande ingrepp är inte aktuella eftersom ingenting som skulle tyda på byggfel, fukt eller mögel kommit fram i de undersökningar som Sibbo kommun låtit göra tillsammans med entrepenören.

ingången till kungsvägens skola/nickby hjärta i sibbo
Bild: Yle/Stefan Härus

Diskussion om artikeln