Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kommunforskare: Mycket makt i kommunen ger inte automatiskt makt i landskapet

Från 2017
Uppdaterad 20.04.2017 15:16.
Forskare Siv Sandberg
Bild: Yle/Johanna Ventus

Kan Centern bli dominerande i de flesta kommande landskapen och förblir De gröna så osynliga som resultatet i kommunalvalet antyder? Enligt kommunforskare Siv Sandberg krävs det en rejäl nypa salt när man spekulerar i den kommande maktbalansen.

- Landskapsvalen är en helt egen och ny politisk kamp, säger hon.

Resultatet i kommunalvalet innebar ett tydligt maktskifte på många håll i landet. När blickarna nu börjar riktas mot det kommande landskapsvalen, ser maktbalansen ändå rätt annorlunda ut. Det visar en undersökning som Kommunförbundet har gjort för Yle.

Kan Centern bli så dominerande?

Utgående från resultatet i kommunalvalet skulle Centern bli det största partiet de nya landskapsfullmäktigena, med en majoritet i hälften av landets 18 landskap. Socialdemokraterna skulle vara störst i fem av landskapen, och dela på Birkaland tillsammans med Samlingspartiet, som skulle få nöja sig med majoritet i endast två landskap, visserligen Nyland som är störst och Egentliga Finland.

De grönas historiska seger i kommunalvalet skulle däremot bli nästan helt osynlig, medan Svenska folkpartiet skulle få majoritet i Österbotten.

Hypotesen kräver en rejäl nypa salt

Enligt Siv Sandberg, kommunforskare vid Åbo Akademi, ska man ändå ta det här hypotetiska resultatet med en rejäl nypa salt. Kommunalval och landskapsval är två helt olika saker, påpekar hon.

- Resultatet i kommunalvalet bygger på att invånarna har röstat på de kandidater som har funnits tillgängliga i den egna kommunen. Centern har haft kandidater i nästan alla Finlands kommuner, med De gröna saknade helt kandidater i 106 kommuner och koncentrerade sina kandidater till de större städerna.

Partiernas kandidatlistor helt avgörande

Enligt Siv Sandberg ger kommunalvalet en skev bild av den potentiella maktfördelningen i de nya landskapen. Helt avgörande för hur det går i landskapsvalen är också hurdana kandidater partierna lyckas få att ställa upp.

- När det på riktigt bli landskapsval, kommer partierna att ställa upp kandidater som kan tilltala väljare inom hela landskapet, inte bara i den egna kommunen. Det betyder att De gröna potentiellt kan ha dolda väljare, som inte syntes nu i kommunalvalet.

Kommunalvalet ger en skev bild av Centerns dominans

Hur ser du då på Centerns möjligheter, kommer partiet att kunna bli s dominerande som det nu ser ut?

- Centern kommer säkert att ha stor makt i synnerhet i landsbygdsområdena i norra och östra Finland, där man har mycket trogna väljare. Men de kommer knappas att ha en så dominerande position som det nu verkar, säger Sandberg.

Är alla 18 landskap lika värda, eller står deras politiska inflytande i förhållande till deras befolkningsmängd?

- Landskapens fullmäktigen väljs för att sköta landskapens egna angelägenheter, på det sättet har alla landskapen lika mycket makt. Men det kommer att finnas förhandlingssituationer till exempel med staten, om de enskilda landskapens resurser. Det här gör att vissa landskap, som till exempel Nyland, kan ha större inflytande än andra. Dessutom är det möjligt att landskapen bildar allianser för att bättre kunna påverka statsmakten.

Första landskapsvalet extra viktigt för partierna

Hur viktig är landskapsnivån för partierna? Centern har ju drivit på det här redan länge, men hur mycket krut kommer de andra partierna att lägga på det kommande landskapsvalet?

- Visst är det en hög prioritet för alla partier. I synnerhet det här första landskapsvalet kan tänkas bli särskild viktigt, eftersom man nu kommer att lägga upp så mycket riktlinjer och strategier för hur landskapens och deras uppgifter ska utformas. Det kommer fattas väldigt mycket viktiga strategiska beslut under den första fullmäktigeperioden.

Enligt forskare Siv Sandberg kommer det här att ställa extra höga krav på de politiker som blir invalda. Det här innebär samtidigt att pressen på partierna att hitta kompetenta och intressanta kandidater i alla landskap är väldigt stor.