Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Högutbildade lämnar Finland - färre kommer hitåt

Från 2017
Uppdaterad 22.04.2017 10:59.
Universitetsdoktorer
Bild: Yle

Högutbildade finländare flyttar utomlands i ökande takt. Det gäller såväl magistrar som doktorer.

År 2015 lämnade 375 forskarutbildade Finland, medan bara 156 flyttade i andra riktningen.

I fråga om personer med högre högskoleexamen var det cirka tusen fler som lämnade landet än vad som kom hit. Också på kandidatnivå förlorar Finland kompetens.

Tendensen att förlora högutbildade tros ha förstärkts år 2016, men siffrorna för fjolåret klarnar först i medlet av maj.

Tidigare opublicerad statistik visar att 3 124 forskarutbildade personer lämnade Finland och 1 963 anlände hit under åren 2005-2015.

Siffrorna presenteras i en artikel i tidskriften Acatiimi nästa vecka.

Sämre jobbatmosfär och dystra framtidsutsikter bland forskare

Professorsförbundet och Forskarförbundet ser med största oro på utvecklingen som sannolikt beror på nedskärningarna vid universiteten.

Nedskärningarna i forskningsanslag har enligt förbunden orsakat utsiktslöshet bland forskarna och de påverkar menligt på den atmosfär i vilken vetenskap görs.

- Hjärnflykten tilltar och det finns ingen orsak att förminska dess betydelse. De som nu lämnar Finland är just det kapital som Finland borde använda för att skapa kunskapsbaserad ekonomi och arbetsplatser, slår förbunden fast i ett gemensamt pressmeddelande.

Toppnamn lämnar Finland

- Det är i och för sig bra att många under sin karriär också jobbar utomlands. Men det är alarmerande om vi inte kan erbjuda platser för utländska experter och återflyttare. Det är skäl att fundera allvarligt på kunskapsströmmens riktning, skriver förbunden.

Finländska forskare flyttar framför allt till länder med stark vetenskapskultur såsom USA, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Också Norge har ökat i popularitet under den senaste tiden.

Enligt förbunden är orsaken enkel: Forskarna får bättre förutsättningar att koncentrera sig på själva vetenskapen vid de utländska universiteten.

- Vi har under den senaste tiden mist också namnkunniga toppforskare. Många professorer som flyttat till exempelvis Sverige vittnar om att stödfunktionerna är i skick på den nya arbetsplatsen och att de därför kan koncentrera sig på forskning, uppger förbunden.

Diskussion om artikeln