Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Oro för värdefullt skogsparti får Borgåbor på fötter

Från 2017
Uppdaterad 24.04.2017 07:41.
Stefan Härus i Hammars-Gammelbacka-skogen
Bildtext Som nationalparken Sibbo storskog - fast mindre.
Bild: Yle/Stefan Härus

Borgå stads tanke att förstora planen för ett område i Hammars så att planen också skulle omfatta skogsområdet mellan Gammelbacka och Hammars, har fått Borgåborna att skriva på en namninsamling.

Bara på fredagen ökade antalet underskrifter på Adressit.com med 23 underskrifter. När detta skrivs har 131 personer undertecknat namninsamlingen.

Initiativtagaren till namninsamlingen, Pekka Kesälä, anser bland annat att det obebyggda skogspartiet inte bör läggas till planeområdet. I ett nötskal handlar det om att lämna den värdefulla naturhelheten orörd.

Hammars-gammelbacka-skogen i Borgå
Bildtext Breda skogsstigar korsar skogen mellan Hammars och Gammelbacka.
Bild: Yle/Stefan Härus

Koloniträdgård och småhusområde

Borgå gjorde en plan på en del av det aktuella området redan 2009. Nu vill staden förstora den befintliga planen så att också det värdefulla skogs- och rekreationsområdet skulle ingå i planen.

Likaså godkände Borgå stad i februari i år en plan där det öster om Gammelbacka skulle inrättas en koloniträdgård med totalt 44 stugor. Västerom skogen har staden ritat in ett småhusområde.

- Den här konflikten handlar om okunnighet och ett missförstånd. Byggandet kommer inte att påverka skogsområdet. Hela området är 50 hektar stort, men det område som ska bebyggas är ett 1,2 hektar stort randområde i närheten av Kuuselan koulu, säger Borgå stads planläggare Hilkka Jokela.

Varför vill man då över huvud taget förstora planeområdet om det ändå är bara en liten del som ska bebyggas?

- När området kring Kuuselan koulu planerades 2009 och det lades ut till påseende, väckte planen motstånd och protester. Då beslöt vi att det inte är värt att arbeta vidare på planen som sådan, utan också integrera skogsområdet i planen, förklarar Jokela.

Stefan Härus i Hammars-Gammelbacka-skogen i Borgå
Bildtext Lugn och ro i skogens tysta gömma.
Bild: Yle/Stefan Härus
Hammars-gammelbacka-skogen i Borgå
Bildtext Återväxten är tryggad.
Bild: Yle/Stefan Härus

Skogen förblir skog

Planläggare Hilkka Jokela säger att man nu bättre kan göra sig en bild av hur området kommer att te sig. En liten del bebyggs och en större del kommer att förbli det rekreationsområde som det är redan idag.

Betyder det här att skogen förblir orörd?

- Jag vill inte säga att området förblir orört, men det förblir ett rekreationsområde. Vi bör förstås noga fundera över vad som kan göras och vad som bör lämnas ogjort. Möjligtvis kunde man bygga en trafikled av något slag mellan Gammelbacka och idrottsplanen i Hammars. Någon byggnation handlar det inte om, förutom längs med Hammarsvägen, säger Jokela.

Hammars-gammelbacka-skogen i Borgå
Bildtext Bro för skogens små fyrfota varelser.
Bild: Yle/Stefan Härus
Hammars-gammelbacka-skogen i Borgå
Bildtext Stock och sten.
Bild: Yle/Stefan Härus

Kompromiss mellan stad och invånare

Hur kommer processen att framskrida och påverkar namninsamlingen hur staden nu går vidare?

- Klart är att namninsamlingen kommer att noteras i samband med att arbetet med planen går framåt. Stadsborna och invånarna i närområdet har förstås möjlighet att säga sitt när planen i detalj är färdig. Slutgiltiga planer tenderar att bli kompromisser mellan stad och invånare, säger Jokela.

Utkastet till plan är inte på ritbordet ännu, men Jokela antar att det nu kommer att bli ännu viktigare att fundera över hur och var gränsen mellan det område som ska bebyggas och skogsområdet ska gå. Den processen kör i gång på sommaren.

Stefan Härus i Hammars-Gammelbacka-skogen
Bildtext Mossbelupet flyttblock.
Bild: Yle/Stefan Härus

Diskussion om artikeln