Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Finska Hushållningssällskapets arkiv blir Unesco-världsminne

Från 2017
Gammal bok i FHS arkiv.
Bild: Yle/Fredrik Häggman

Finska Hushållningssällskapets arkiv, som beskriver sällskapets verksamhet 1797-1917 har upptagits som världsminne av Unesco. Arkivet beskriver de sociala, politiska och ekonomiska förhållandena som rådde i 1800-talets Finland.

Finska Hushållningssällskapet grundades 1797 och är med det en av de äldsta verksamma föreningarna i Finland. Sällskapet verkar för att förbättra Finlands ekonomi och befolkningens levnadsförhållanden. I arkivet ingår protokoll och dokument över sällskapets verksamhet.

- Sällskapet har haft en viktig roll för Finlands utveckling. Det bidrog till att införa för det första vaccinet mot smittkoppor och för det andra potatisen i Finland. De två sakerna tillsammans med den långvariga freden gjorde att levnadsförhållandena förbättrades stort under 1800-talet, berättar Martin Ellfolk som är biblioteksamanuens på Åbo Akademi.

Åbo Akademi äger nu för tiden samlingen, som förvaras i Boktornet på akademiområdet. Eftersom Hushållningssällskapet hade en så aktiv del i främjandet av de ekonomiska förhållandena finns det mycket att läsa om folkets förehavanden. Ellfolk berättar att arkivet ger många intressanta inblickar i 1800-talslivet.

- Där finns många intressanta protokoll med sockenbeskrivningar och annat. Till exempel finns det en episod där en adertonåring från Korpo belönades av sockenstämman för att ha hittat en ny sjöväg till Närpes. Det visade sig att seglatsen hade varit en lyckträff, men det är ganska lustigt att han åkte på ensamseglats just mellan de två orterna. Det skedde på 1790-talet, berättar Ellfolk.

Varför är samlingen så unik?

- Den är så välbevarad, ur ett europeiskt perspektiv. Nästan alla protokoll är bevarade, det är bara några år som saknas.

Samlingen är främst till nytta för historieforskning, men det finns också ett allmänintresse i arkivet.

- För en lokalhistoriker eller släktforskare är det en guldgruva. Hushållningssällskapet delade i tiderna ut utmärkelser för lång och trogen tjänst eller engagemang för jordbrukets förbättring. Det händer ofta att någon har hittat en gammal medalj och hör av sig till oss om vad det är för utmärkelser som anfadern har fått. Då finns det ofta väldigt noggrant beskrivet varför de har delats ut.

Unescos utmärkelse ska ge bättre tillgänglighet

Unescos världsminnesprogram startades 1992 och Hushållningssällskapets arkiv är nu i samma sällskap som Alfred Nobels, Ingmar Bergmans och Astrid Lindgrens arkiv. Överbibliotekarie Pia Södergård menar att det är en mycket fin utmärkelse och att möjligheterna att konservera materialet nu kommer att förbättras.

- Det här ger arkivet mer synlighet, vilket hjälper oss att dels konservera arkivet, dels göra det mer lättillgängligt för forskare och intresserade, menar Södergård.

För att arkivet ska bli mer tillgängligt håller Åbo Akademi på att digitalisera arkivet. Det är ett stort arbete, eftersom samlingen består av hundratusentals sidor.

- Vi har i dagsläget skannat in 60 000 sidor, men det är mycket arbete som återstår och världsminnesstatusen gör det lättare att få finansiering.

Hur unikt är det att det blir en del av Unescos världsminnesprogram?

- Det kan jag inte svara på nu, eftersom det här är första ansökningsrundan i Finland. Det ska snart hållas en ny ansökningsrunda, så vi får se då. Vi har ju vetat om att det är en värdefull samling, men det är fint att man nu också har ett utomstående utlåtande på det.

Här kan du se exempel på vad som finns i arkivet. Bland annat finns det en beskrivning av Wörå Socken, en berättelse om vaccinationen mot smittkoppor och en beskrivning av hur bonden Erik Eriksson på Jomala bränner sitt eget brännvin.

Pia Södergård och Martin Ellfolk.
Bildtext Pia Södergård och Martin Ellfolk.
Bild: Yle/Fredrik Häggman

Diskussion om artikeln