Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Flera politiker vill se hemligstämplad metrorapport - andra ser risk för "läckage"

Från 2017
Uppdaterad 24.04.2017 08:39.
Hagalunds metrostation
Bildtext Rapporten som avslöjar varför västmetron försenades och blivit dyrare har hemligstämplats, också för politikerna.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Både i Esbo och i Helsingfors vill politikerna ta del av Västmetrobolagets hemligstämplade utredningsrapport. Koncernsektionens vice ordförande i Esbo, Jouni J. Särkijärvi (Saml), säger ändå att om sektionen får ta del av rapporten är risken stor att information läcker och det kan skada Esbo stad.

Stadsstyrelsens koncernsektion i såväl Esbo som Helsingfors håller möte på måndagen. På basis av sektionernas föredragningslistor behandlas inte utredningsrapporten över varför västmetron har försenats och blivit dyrare.

Västmetrobolagets styrelse beslöt tidigare i april att inte offentliggöra rapporten, vilket betyder att koncernsektionerna i de städer som äger västmetrobolaget inte heller fått veta vad som står i den. Sektionens uppgift är bland annat att övervaka olika sammanslutningar där staden är delägare.

Metrorapporten hemligstämplades enligt Västmetrobolaget på inrådan av experter.

Koncernsektionen i Esbo har, enligt Stig Kankkonen (SFP), fått löfte om att få en sammanfattning över vad som står i rapporten, men Västmetrobolaget har inte försett dem med den informationen.

- Jag är mycket besviken och förargad och Västmetrobolaget har inte motiverat varför sektionen inte har fått den här informationen. Jag förutsätter att det finns en mycket hållbar förklaring om rapporten inte offentliggörs. Förklaringarna har varit väldigt svepande och man har hänvisat till affärshemligheter, säger Kankkonen, som sitter i sektionen.

Bildtext Stig Kankkonen (SFP) säger att sektionen fått löfte om att få en sammanfattning av rapporten, men det har man inte fått.
Bild: YLE/Rose-Marie Sundström

"Jag vill inte ta det ansvar som kommer med att ha läst rapporten"

Jouni J. Särkijärvi (Saml) är vice ordförande i koncernsektionen i Esbo och säger att det är tryggare om sektionen inte får ta del av rapporten.

- Om vi får se rapporten får vi inte berätta om innehållet vidare och om någon berättar förorsakar det stor skada. Vi pratar inte om miljoner utan om tiotals miljoner. Jag vill inte ta det ansvar som kommer med att ha läst rapporten. Jag har dåliga erfarenheter från tidigare. När jag satt i riksdagens utrikesutskott fanns ett liknande förbud, men det hade inte så stor inverkan, säger Särkijärvi.

Särkijärvi säger att han däremot kommer att föreslå att koncernsektionen hör de experter som gjorde rapporten.

"Jag förstår Västmetrobolagets styrelse"

Saara Hyrkkö (Gröna), som också sitter i koncernsektionen i Esbo, säger att hon inte ännu kan svara ja eller nej på frågan om sektionen borde få ta del av rapporten.

- Det är besvärligt att den här rapporten inte är offentlig och den här situationen visar på problemen med offentlighetslagstiftningen kring aktiebolag. Med det sagt förstår jag också Västmetrobolagets styrelseledamöter och att de måste följa lagen.

- För styrelsens del är det juridiskt samma sak att offentliggöra rapporten eller att bara låta koncernsektionen ta del av den. Styrelsen har ändå ansvar för att informationen inte sprids om inte koncernsektionen undertecknar ett avtal om sekretess där vi tar personligt ansvar. Och det vet jag inte om jag vill göra, säger Hyrkkö.

Yle Huvudstadsregionen har inte fått tag på koncernsektionens ordförande i Esbo, Teemu Lahtinen (Sannf).

"Ofördelaktig information inte orsak att hemligstämpla"

I Helsingfors är stadens koncernsektion inte lika försiktig som i Esbo.

- Jag vill att rapporten behandlas som ett riktigt ärende på måndagens möte fastän det nu inte finns på föredragningslistan. Jag förstår varför Västmetrobolaget är försiktigt när det gäller att offentliggöra rapporten. Det är ändå svårt för den offentliga förvaltningen att hemligstämpla handlingar fastän de skulle vara ofördelaktiga i en rättegång, säger Tuomas Rantanen (Gröna), ordförande för koncernsektionen i Helsingfors.

Vi beslutsfattare måste få veta vad som har hänt och det måste också stadsborna.

Laura Rissanen (Saml)

Det pågår flera rättegångar om skadestånd på grund västmetrons försening. Bland annat har entreprenörerna YIT, Destia och A-insinöörit stämt Västmetrobolaget på 10 miljoner euro.

- Jag anser att delar av rapporten ska publiceras men detaljer som kan inverka på en rättegång och som är ofördelaktiga för skattebetalarna behöver inte publiceras. Men bara om det är skattebetalarna som lider. Men om rapporten sätter beslutsfattarna i ett ofördelaktigt ljus är det inte orsak att låta bli att offentliggöra den. Och det är koncernsektionen som ska fatta det här beslutet, säger Rantanen.

Också koncernsektionens vice ordförande Osku Pajamäki (SDP) anser att sektionen ska få ta del av rapporten.

Olli Isotalo, nyvald teknisk direktör i Esbo
Bildtext Enligt Västmetrobolagets styrelseordförande Olli Isotalo är det fritt fram att offentliggöra rapporten om bolagets ägare vill det. Det beslutet fattas i så fall på bolagsstämman i maj.
Bild: Pekka Sipola

Isotalo: Ägarna kan bestämma att rapporten offentliggörs

Laura Rissanen (Saml), också medlem i sektionen, understryker vikten av öppenhet för att återfå förtroendet för västmetron.

- Vi beslutsfattare måste få veta vad som har hänt och det måste också stadsborna. Jag vill ha en förklaring till varför rapporten inte har publicerats, säger hon.

Västmetrobolagets styrelseordförande Olli Isotalo säger att Esbo och Helsingfors som ägare i bolaget förstås kan bestämma att rapporten offentliggörs.

- Styrelsen har beslutat att inte offentliggöra rapporten, men ägarna kan under bolagsstämman fatta ett annat beslut. Följande bolagsstämma ordnas i maj. Enligt expertutlåtanden gynnar det inte bolaget att rapporten publiceras, men ägarna kan bedöma frågan på ett annat sätt, säger Isotalo.

Esbo stad äger omkring 85 procent av Västmetrobolaget medan Helsingfors äger omkring 15 procent.

Diskussion om artikeln