Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Församlingar vill chockhöja tomthyrorna - Johans bostadsverderlag kan stiga med hundratals euro

Från 2017
Lövöbon Johan Storgårds är bestört över planerna på att höja tomthyrorna på Lövö.
Bildtext Lövöbon Johan Storgårds är upprörd över församlingarnas planer att höja hyrorna på arrendetomterna på Lövö.
Bild: Yle/Kristian Svensson

Församlingarna planerar att chockhöja hyrorna på tomter på Lövö i västra Helsingfors. I ett hemligt förslag som Yle Huvudstadsregionen tagit del av föreslås att hyrorna mångdubblas under de kommande femton åren.

Johan Storgårds, invånare på Lövö i Helsingfors, är bestört. Han sitter vid sitt arbetsbord och bekantar sig med församlingens planer på att hyran ska höjas på arrendetomterna på Lövö.

På ett möte senare i veckan ska kyrkorådet i Helsingfors föreslå att arrendehyrorna på Lövö höjs ordentligt. Invånarna rasar mot planerna, eftersom det också leder till högre bostadsvederlag.

- Jag tycker att kyrkans krav är hutlöst. De förslagna tomthyrorna ligger dubbelt högre jämfört med stadens nya kontrakt. Vårt bostadsvederlag skulle stiga till helt orimliga nivåer, med flera hundra euro per månad, säger Storgårds.

Församlingarna i Helsingfors och Vanda äger största delen av Lövö. Ön donerades till kyrkan på medeltiden, men det är oklart vem som donerade ön.

Invånarförening: Bostadsvederlag kan stiga med 400 euro per månad

Johan Storgårds, som har bott på Lövö sedan år 2007, kritiserar också församlingarna för att hemlighålla information.

- Församlingarna har inte velat diskutera med oss överhuvudtaget. De går bara ut med vissa procenter och berättar inte vad det betyder mätt i euro per kvadratmeter. Det är det enda som är relevant, säger Storgårds.

Invånarföreningen på Lövö har räknat ut att bostadsvederlaget för en bostad på 85 kvadratmeter kan stiga med upp till 400 euro per månad.

- En förklaring som vi har fått är att församlingarna tycker att vi bor gratis på Lövö. Men ser man på stadens motsvarande nya kontrakt så ligger vi på ganska samma nivå, kanske en aning under, säger Storgårds.

Jag tycker att kyrkans krav är hutlöst. Vårt bostadsvederlag skulle stiga till helt orimliga nivåer.

Johan Storgårds, invånare på Lövö

Hyrorna har inte höjts på 50 år

I församlingarna i Helsingfors och Vanda säger man att det finns ett tryck att höja hyrorna, eftersom de inte har höjts på femtio år. Största delen av hyresavtalen på Lövö löper ut i slutet av det här året.

- Det är dags att förnya avtalen och då brukar man också se över hyresnivån, säger Christoffer Perret, medlem i kyrkorådet och vice ordförande för kyrkofullmäktige i Helsingfors.

Enligt invånarföreningen på Lövö har indexhöjningen av hyrorna gjort att nivån har hållits på samma nivå som på stadens tomter i till exempel Tölö och Munksnäs. Församlingarna är av annan åsikt.

- Enligt min uppfattning har hyrorna inte varit i närheten av samma nivå som stadens hyror. Staden tar i praktiken ut 2,4 procent av värdet på tomten i hyra per år. På Lövö har procenten varit 0,5, så det är ganska långt i från, säger Perret.

Nu strävar församlingarna efter en avkastning på fyra procent, vilket är mer än vad Helsingfors stad i praktiken får för sina tomter.

- Procenten bygger på stadens motsvarande nominella nivå, förklarar Perret.

Enligt min uppfattning har hyrorna inte varit nära heller på samma nivå som stadens hyror.

Christoffer Perret, medlem i kyrkorådet i Helsingfors

Invånarna hoppas på kompromiss

Invånarna på Lövö har varit missnöjda med hur informationen har löpt mellan dem och församlingarna. Perret förstår kritiken.

- Utmaningen för församlingarnas tjänstemän är att de inte förhandlar direkt med invånarna eller invånarföreningen utan med de enskilda bostadsaktiebolagen. Jag förstår om invånarna tycker att informationsgången har varit svag, säger Perret.

I fall kyrkan klubbar igenom planerna blir det en rättsprocess.

Johan Storgårds, invånare på Lövö

I viss mån förstår Perret också kritiken mot de förslagna hyreshöjningarna. Också kyrkorådet har varit delat i frågan.

- Personligen tycker jag inte att hyreshöjningen är skälig om den förverkligas på en gång. I förslaget som kommer till behandling på torsdag sägs det att hyran på sikt ska stiga till fyra procent av markvärdet per år. I det nya förslaget föreslås att hyran stiger måttligt per år under en period på kanske femton år, säger Perret.

Enligt Lövöbon Johan Storgårds räcker det här inte.

- Vi får hoppas att församlingarna tar förnuftet till fånga och röstar ner förslaget. Det enda som husbolagen kan godkänna är att hyrorna ligger på samma nivå som på stadens tomter. I fall kyrkan klubbar igenom planerna blir det en rättsprocess, säger Storgårds.

Klarnar i maj

I Vanda beslöt församlingarna i somras att man ska sträva efter en årlig avkastning på fem procent av tomtens värde. Vanda väntar nu på vad Helsingforsförsamlingarna bestämmer.

- Kyrkorådet i Helsingfors samlas till möte på torsdag och behandlar ärendet. Sedan går frågan vidare till kyrkofullmäktige i maj. Först då blir församlingarnas linje definitvt klar. Så vitt jag förstår har parterna tid på sig under resten av året för att förhandla, säger Perret.

- Jag tror att det finns en bred vilja att hitta en skälig kompromiss, men åsikterna om vad som är skäligt tycks vara olika, säger Perret.

Diskussion om artikeln