Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kosthållet en het potatis i Pargas i vår - ska Arkea ta över matlagningen?

Från 2017
Uppdaterad 24.04.2017 10:55.
Potatis och köttbullar väntar på hungriga elever i skolmatsal.
Bild: Yle/Hanna Othman

Frågan om vem som ska laga maten till skolor, daghem och äldreboenden i Pargas är en het potatis den här våren. På måndagen tar stadsstyrelsen ställning till om bolaget Arkea ska ta över kosthållverksamheten i Pargas från och med augusti. Det slutliga beslutet fattas av stadsfullmäktige, troligen i maj.

Stadsdirektör Patrik Nygrén föreslår för stadsstyrelsen att Arkea ska sköta kosthållverksamheten i Pargas i framtiden. Enligt Nygrén finns det flera orsaker till det här. En stor orsak är den stundande vårdreformen.

- Ungefär en tredjedel av kosthållet inom staden övergår till landskapet i och med vårdreformen. En ny aktör tar över social- och hälsovården och alla de serviceboenden och andra enheter som använder sig av kosthållets tjänster. Risken är stor att vi då står inför att en stor del av kosthållets personal övergår till landskapet. Vi behöver en aktör som kan laga och leverera mat både till kommunen och landskapet och det måste vara ett bolag, för kommunerna kan inte erbjuda de här tjänsterna till de kommande landskapen, säger Nygrén.

- Alternativet är inte att allt förblir som nu. Med tanke på förändringarna så säkerställer övergången till Arkea också personalens ställning, då alla finns under samma organisation och tak, fortsätter Nygrén.

"Samma arbetsvillkor för personalen som nu"

Pargas stad har i nuläget 45 anställda inom kosthållet. Om Arkea tar över kosthållet kommer de anställda att övergå till bolaget som gamla anställda. Enligt Nygréns bedömning är Arkea en bra arbetsgivare.

- Personalen skulle övergå till Arkea som gamla arbetstagare och med samma arbetsvillkor som nu med nästan upp till hundra procent, säger Nygrén.

Arkea är ett kommunägt bolag som bland annat sköter kosthållet i till exempel Åbos skolor, daghem och äldreomsorg och för hela Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Frågan har diskuterats i Pargas redan en längre tid och har också utretts tillsammans med Arkea. Utredningen gjordes under sommaren och hösten 2016 och färdigställdes i november. I december beslöt stadsstyrelsen att fortsätta utreda en etablering av ett organiserat samarbete genom att arbeta fram ett förslag till köpebrev och ett förslag till serviceavtal.

"Maten blir inte sämre"

Enligt Nygrén blir kosthållet och maten inte sämre, om staden byter till Arkea.

- När vi har gjort de här utredningarna så har vi utgått från exakt samma kvalitet som vi har nu. Vi har kriterier för hur råvaror ska användas och i hur stora mängder. Vi använder samma kriterier i avtalet med Arkea som vi har använt i vårt eget kosthåll.

Även mängden närproducerat kommer att vara den samma, säger Nygrén. Kraven på kvaliteten för maten är den samma i avtalet med Arkea, som man har inom kosthållet nu.

- Vi har skrivit in i avtalet att mängden närproducerad mat är den samma som i dag. Vi måste förstås följa upp avtalet och ha en person som kollar upp att avtalet följs, fortsätter Nygrén.

Staden sparar 213 000 euro i året

Enligt Nygrén finns det heller inga hinder för att i framtiden höja andelen när- eller ekologiskt producerad mat i kosthållet. Det är i så fall en kostnadsfråga.

- Det är exakt samma människor som lagar maten också i fortsättningen ifall vi går inför det här. Arkea har andra möjligheter att utveckla kvaliteten och som användare av kosthållet så skulle jag inte vara orolig för det här, säger Nygrén.

En orsak till förslaget att övergå till Arkea är att det blir billigare för staden. Enligt stadens uträkningar skulle man spara cirka 213 000 euro i året om Arkea tar över verksamheten. Trots det skulle kvaliteten på servicen inte försämras, försäkrar Nygrén.

- Arkea kan göra mat i större volymer. Upphandlingsvolymen av råvaror är också större. Matsvinnet är också mindre, fortsätter Nygrén.

Diskussion om artikeln