Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs gymnasium bör finnas både i Karis och Ekenäs på grund av pengar

Från 2017
Uppdaterad 21.04.2017 18:47.
Ingången till Karis-Billnäs gymnasium och Karis svenska högstadium.
Bild: YLE / Marga Sandström

Raseborgs stad har konstaterat att det blivande Raseborgs gymnasium måste verka på två orter för att staden ska garanteras lika mycket statliga pengar som nu i form av statsandelar. Om det oklart med statsandelarna ska Raseborgs gymnasium skjutas upp, föreslår tjänstemännen.

Elever från Höjdens skola och Ekenäs gymnasium
Bildtext Ekenäs gymnasium.
Bild: Yle/Maria Wasström

Den 14 december 2016 beslöt bildningsnämnden att gymnasierna i Karis och Ekenäs administrativt ska fungera tillsammans som Raseborgs gymnasium från och med den första augusti 2017. Det ska ledas av en rektor och en biträdande rektor.

Men för att få lika mycket pengar från staten som tidigare i form av statsandelar borde gymnasierna ses som två skilda enheter, har staden nu konstaterat då den haft kontakt med Undervisnings- och kulturministeriet.

I praktiken betyder det att gymnasierna också framöver borde verka på både orterna, trots att administrationen slås ihop.

Smågymnasietillägg

Ministeriet vill nu ha mer precis information av staden om hur den tänker ordna gymnasieutbildningen.

Raseborg får nu ett så kallat smågymnasietillägg som ges till gymnasier som har färre än 200 studerande. Storleken på smågymnasietillägget är beroende av antalet studerande i varje gymnasium, på så sätt att ett lägre antal studerande ger ett högre tillägg i statsandelarna.

Oklarheter kan skjuta upp Raseborgs gymnasium

Staden vill alltså genom att hålla kvar gymnasierna i Karis och Ekenäs garantera att statsandelarna hålls på samma nivå som tidigare.

Mikael Eriksson vid Ekenäs gymnasium
Bildtext Det är tänkt att Mikael "Mischa" Eriksson ska fungera som rektor för Raseborgs gymnasium. Han är nu rektor för Ekenäs gymnasium.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Bildningsnämnden ska diskutera frågan på sitt möte den 25 april. Förslaget är då att staden först ska få garantier av ministeriet för att statsandelarna inte påverkas om man administrativt slår ihop gymnasierna i Karis och Ekenäs.

Förslaget till nämnden är också att gymnasiet i Karis och Ekenäs ska ha skild antagning i den gemensamma elevantagningen, eftersom det är ett kriterium för att gymnasierna ska ses som skilda enheter. Tanken var i höstas att elevantagningen ska göras gemensamt.

Om statsandelarna minskar eller situationen är oklar så ska staden inte genomföra modellen med Raseborgs gymnasium nu utan skjuta upp den, enligt ärendets beredning.