Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Svårare att locka psykologer till landsbygden

Från 2017
Uppdaterad 24.04.2017 10:59.
Näsdukar och blomma på ett bord
Bildtext Många psykologer börjar sin bana som skolpsykolog. Men lönen är inte den bästa.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Det råder brist på skolpsykologer. På landets enda svenskspråkiga psykologiutbildning ser man ändå inte att det är en lösning att utbilda fler psykologer. Kommunerna måste kunna locka rätt folk.

Behovet av psykologer varierar. I Åbo och huvudstadsregionen är konkurrensen om psykologtjänsterna hög.

- Sedan kan ju situationen vara en helt annan på landsbygden, dit det kan vara svårt att rekrytera folk, säger Patrick Jern, tf professor vid institutionen för psykologi vid Åbo Akademi.

Traditionellt sätt så hittar de psykologer som Åbo Akademi utexaminerar jobb. Och många börjar sin bana just som skolpsykologer.

Jern säger ändå att en skolpsykologs vardag kan vara belastande. Man kan ha hand om flera skolor med långa avstånd mellan sig. Enligt Jern kan det ofta vara ganska stor omsättning på skolpsykologer.

- Jag vet folk som har suttit halva arbetsdagen i bilen. Sedan är det ju en realitet att det finns många arbetsplatser där till exempel lönen är bättre än för skolpsykologer.

Fler psykologer att vänta

Åbo Akademi kan utbilda fler psykologer och kommer de facto att göra det från och med hösten, när man i vår tar in 20 nya studerande i stället för tidigare 17, just för att bemöta efterfrågan från arbetsmarknaden.

Gällande bristen på skolpsykologer, så undrar Jern om utbildandet av flera psykologer faktiskt är någon lösning.

- Det finns väl sätt för att få folk att jobba på mindre orter. Man kan höja löner, som man gjort på Åland, och erbjuda en gemytlig arbetsmiljö där elevantalet är hanterbart och avstånden är vettiga, säger Jern

Skolpsykologerna är svåra att räkna

Åbo Akademi gör uppföljningar av var deras utexaminerade arbetar och lever. Bland de psykologer som har utexaminerats de senaste 3 åren har 27 psykologer svarat på enkäten.

Av dem anger fyra att de arbetar som skol- eller studiepsykologer. Dock kan det vara fler än så, eftersom många anger att deras arbetsgivare är en kommun eller stad, men de anger inte specifikt vad de sysslar med.

- Alla jobbar som psykologer och de har snabbt fått jobb, säger Anita Sundman, koordinator på arbetsforum på Åbo Akademi i Vasa.

Under de senaste sex åren har Åbo Akademi utexaminerat närmare 90 psykologer, kring 15 per år.

Diskussion om artikeln