Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Päivi Nerg: Svårt att fastställa konvertering till kristendom

Från 2017
Uppdaterad 22.04.2017 20:49.
Inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg.
Bildtext Päivi Nerg
Bild: Jarno Kuusinen / AOP

Inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg kommenterar president Tarja Halonens synpunkter om att Finland borde avbryta tvångsavvisningarna till Syrien, Irak och Afghanistan för Yle.

I sitt inlägg i lördagens Helsingin Sanomat skriver Halonen att hon hoppas att de finländska myndigheterna besöker konfliktländerna för att uppdatera sig om läget i mottagarländerna.

Enligt Halonen borde inte de som i Finland konverterat till kristendomen tvångsavvisas, eftersom det kan vara farligt för dem att vistas i det tidigare hemlandet i och med att de har lämnat islam.

Rättspraxis gällande avvisning av kristna håller på att utformas

Nerg anser att frågan om asylsökande som konverterat till kristendom, som president Halonen nu lyft upp, är mycket aktuell.

Ungefär 70 procent av sökandena av ändring gällande de negativa asylbesluten som nu behandlas av förvaltningsdomstolen, har gjorts med motiveringen att den sökande konverterat till kristendom. Den finländska rättspraxisen gällande det här utformas som bäst, säger Nerg.

- Högsta förvaltningsdomstolen fattade i torsdags beslut om att förvaltningsdomstolen måste göra en utvärdering, inte bara på basis av att någon låtit döpa sig och gått med i församlingen, utan man måste också höra
personen och noggrant gå igenom saken, säger Nerg.

Enligt Nerg är det en allvarlig sak att hitta rätt rättspraxis, eftersom kristna förföljs i Afghanistan.

Nerg har lagt märke till att efter de första negativa asylbesluten har en stor del av dem som fått negativa beslut meddelat att de konverterat till kristendom. Enligt Nerg är det ändå svårt fastställa äktheten i konverteringen.

Enhetlig linje inom EU gällande avvisningar

Gällande avvisningarna av dem som fått negativa asylbeslut konstaterar Nerg att avvisningarna från Finland grundar sig på enhetliga landsutvärderingar och alla EU-länder följer samma linje gällande dem.

Till Syrien avvisar man inte asylsökande från något EU-land i nuläget, men till Afghanistan och Irak avvisar man dem som fått ett negativt asylbeslut.

Också Matti Vanhanen (C), som är ordförande för riksdagens utrikesutskott, tog på lördagen ställning till Tarja Halonens inlägg om att tvångsavvisningarna borde avbrytas. Vanhanen håller inte med Halonen om att man inte borde avvisa asylsökande som konverterat från islam till kristendom. Vanhanen litar på att myndigheterna följer med läget i de konfliktländer som tar emot tvångsavvisade flyktingar.

Ursprunglig text: Vesa Sundqvist & Ulla Malminen, Yle uutiset

Tarja Halonen.

President Halonen i Helsingin Sanomat: Avbryt tvångsavvisningarna till konfliktländer

Våra myndigheter borde besöka de här länderna, anser hon.