Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Avvaktan kring bokmässan i Göteborg

Från 2017
Uppdaterad 27.04.2017 11:50.
Bild från bokmässan i Göteborg år 2015.
Bildtext Debatten gåt het kring bokmässan i Göteborg.
Bild: Wikimedia Commons

I fredags publicerades en lista i svenska medier med 137 namn på författare, dramatiker, kritiker och översättare som meddelade att de inte kommer att delta i bokmässan i Göteborg i september eftersom mässarrangörerna tillåter den högerextrema tidningen Nya Tider att ställa ut på mässan också i år.

Redan ifjol när Nya Tider tilläts ha en monter på Bokmässan i Göteborg höjdes starka röster för en bojkott av mässan.

Bland dem som redan nu meddelat att de kommer att stå över årets upplaga av bokmässan om arrangörerna inte ändrar sig beträffande Nya Tiders medverkan återfinns bl.a. ett flertal ledamöter i Svenska Akademien såsom Sara Stridsberg och Klas Östergren, Sveriges författarförbunds ordförande Gunnar Ardelius samt bokaktuella författare som Johannes Anyuru, Aris Fioretos, Tove Folkesson och Kristina Strandberg.

Uppropet är initierat av den svenska författaren Hanna Nordenhök och hon konstaterar bl.a. att: "Vi formulerar vårt upprop som en vägran att delta till dess att ledningen förvisar högerextrema krafter från mässan."

På listan medverkar också två finlandssvenska författare och kritiker, nämligen Oscar Rossi och Daniela Floman.

För Oscar Rossi var det självklart att skriva under uppropet:

- För mig är det enkelt och alldeles självklart: en bokmässa är ett s.k. privately owned public space, dvs. ett privatägt offentligt rum där mässarrangörerna i detta fall har full rätt att välja bland sina utställare enligt eget tycke, vilket de också gör hela tiden.

Författaren Oscar Rossi
Bildtext Författaren Oscar Rossi är en av dem som medverkar på uppropet riktat mot bokmässan i Göteborg.
Bild: Nathaly von Salsa

Enligt Oscar Rossi tar mässarrangörerna till olika undanflykter och undflyr därmed sitt ansvar:

- Arrangörerna har försökt slingra sig och i olika uttalanden hänvisar man till yttrandefrihet och att Nya Tider inte begått något lagbrott som skulle hindra dem från att närvara vid mässan. Problemet försvinner inte i och med dessa ställningstaganden från arrangörshåll. Det är inte censur att portförbjuda en tidskrift med allmänt kända kopplingar till en våldsbejakande högerextremistisk rörelse. Mässan skulle alldeles väl kunna neka dem en medverkan, men jag tror att de är rädda för en backlash från dessa extremhögerrörelser riktade mot mässan.

Hotfull stämning under mässan ifjol

Ifjol var första gången som Nya Tider tilläts medverka med en monter på Göteborgs bokmässa och Svenska Yles litteraturredaktör Anna Dönsberg som var på plats på mässan kunde konstatera att det ledde till att högerextrema krafter tog synlig plats också strax intill själva mässbyggnaden:

- En hop med högerextrema sympatisörer demonstrerade högljutt i närheten av mässan och det rådde en hotfull stämning som givetvis kom att prägla stämningen på mässan överlag.

Under de senaste dagarna har också förlag som Natur & Kultur och Bonnierförlagen signalerat att de funderar på hur och om de kan medverka på bokmässan i höst, och enligt Oscar Rossi kan de stora aktörerna sätta press på mässarrangörerna:

- Om de stora förlagen skulle besluta sig för att villkora sitt deltagande i mässan med att arrangörerna måste backa Nya Tider tror jag att arrangörerna trots allt hellre skulle se att de stora förlagen finns på plats på Svenska Mässan. Men i dagens läge vet vi inte hur långt förlagen är villiga att gå om mässarrangörerna inte ändrar sin ståndpunkt.

De finlandssvenska aktörerna avvaktar

Stora ekonomiska krafter står på spel under bokmässan i Göteborg som årligen samlar uppemot 100 000 besökare och 800 utställare.

Hösten är den stora bokförsäljningstiden och på många sätt av avgörande betydelse för såväl förlag som för författare.

Också många av de finlandssvenska förlagen och författarna är årligen på plats i Göteborg. I höst är 100-årsjubilerande Finland dessutom temaland på mässan.

Programutbudet på en finlandssvenska litteraturscenen produceras av Svenska Litteratursällskapet, och programchefen Agneta Rahikainen uttrycker sin oro över det trängda läget:

- Situationen är mycket allvarlig, och beroende på hur läget utvecklas kommer det att få klara konsekvenser för hur vi lägger upp vårt program. Som läget är just nu avvaktar vi, men vi har beslutat oss för att inte bojkotta mässan. Samtidigt måste vi vara solidariska med författarna eftersom en bokmässa är så mycket mer än en stor bokhandel. Mässan baserar sig på att författarna är nöjda och vill vara på plats. Vill de inte närvara måste vi givetvis reagera på det. Givetvis står det var och en fritt att själva bedöma om de i detta läge är bekväma med att delta eller inte. Jag understryker att vi vill visa full förståelse för författarnas agerande i detta fall.

Agneta Rahikainen.
Bildtext Agneta Rahikainen koordinerar det finlandssvenska programutbudet på bokmässan i Göteborg.
Bild: Foto: Marcus Rosenlund

Enligt Agneta Rahikainen deltar mellan 40 och 50 finlandssvenska författare, kritiker, redaktörer och forskare i det finlandssvenska programmet på bokmässan i Göteborg, och oberoende av hur mässan i slutändan kommer att agera beträffande Nya Tider kommer programutbudet på den finlandssvenska scenen att påverkas:

- I dagsläget vet vi inte vem vi ordnar program kring. Vi producerar uppemot hundra programtillställningar under mässan och just nu vet jag inte vilka aktörer som kommer att vara på plats. Men oberoende av hur läget utvecklar sig är vi skyldiga att diskutera innehåll och form på programpunkterna.

De senaste dagarna har Agneta Rahikainen också varit i kontakt med mässarrangörerna i Göteborg, och som hon ser det handlar det om juridiska beslut från arrangörens synpunkt:

- Som utställare på mässan tecknar man under ett avtal med arrangören, och det avtalet upphör inte att gälla förrän någondera parten väljer att riva upp det. Jag vet inte hur avtalet ser ut mellan mässan och Nya Tider, men ett som är säkert är att bokmässan lider oerhört mycket av all denna negativa massmediepublicitet. Jag är övertygad om att mässarrangörerna kommer att tvingas backa, annars kommer konsekvenserna att bli oerhört stora. Om författarna ställer in tvingas förlagen ta ställning till sin medverkan eftersom alla program på mässan är kopplade till bokförsäljning. Om besökarna upplever att mässan inte är trygg uteblir också publiken. Både på kort sikt och på lång sikt kommer detta att få långtgående konsekvenser. Bokmässan är en kommersiell aktör och man tvingas nu ta ställning till vem man vill göra business med.

Mari Koli som är VD för Schildts och Söderströms förlag säger att det svenska uppropet väckte en hel del debatt och diskussion på Finlands svenska författareförenings årsfest i lördags.

-För oss förläggare är det givetvis viktigt att författarna skall få ta ställning och säga sitt om hur de vill att vi agerar i den här frågan, vi vill inte ta beslut som på något sätt står i strid med deras vilja och intressen.

Mari Koli konstaterar också att man kontinuerligt följer debatten och diskussionen i Sverige och pejlar läget med svenska kolleger.

På onsdag kommer Finlands förlagsförening att ta upp frågan på sitt möte.

Mari Koli är vd vid Schildts&Söderströms
Bildtext Mari Koli följer kontinuerligt den intensiva bokmässedebatten i Sverige.
Bild: Yle/Anna Savonius

Debatten skadat bokmässans varumärke

Bokmässans vd Maria Källsson har i olika sammanhang sagt att hon beklagar att så många författare valt att inte delta i årets bokmässa, men samtidigt önskar hon att man skulle värna om demokratin genom att vara på plats och ta debatten på ort och ställe.

Oscar Rossi har också vid ett flertal tillfällen fått motivera sin åsikt att utebli från mässan med hänvisning till att arrangörerna låter företrädare för den högerextrema rörelsen ta plats inne på mässområdet:

- Det finns folk som kallar oss som skrivit under uppropet för fega och säger att vi inte vill ta debatten och att vi vill överlåta ett samtalsforum till de krafter som vi försöker motarbeta. Men jag tror inte att det går att föra en saklig och jämlik debatt med en motpart som inte är villig att spela enligt samma spelregler. I en video som släpptes för en kort tid sedan uppmanar folk med koppling till tidningen sina anhängare att göra hotfulla hembesök hos journalister och andra som de ser som sina meningsmotståndare. Det här är igenting som berikar den demokratiska diskussionen eller mångfalden. En bokmässa som har som grund yttrandefrihet och demokrati men som samtidigt släpper in antidemokratiska och nynazistiska krafter känns inte för mig som ett meningsfullt forum att delta i – hur andra resonerar är upp till dem.

Oberoende av hur mässarrangörerna väljer att agera beträffande Nya Tider är Oscar Rossi övertygad om att den diskussion som nu förs i offentligheten är av godo:

– Många säger att bojkotten är kontraproduktiv och att uppropet bara ger massa uppmärksamhet åt dessa högerextrema krafter, men det är ju inte direkt så att dessa krafter försvinner bara för att vi inte pratar om dem. Bokmässans varumärke är allvarligt skadat och frågan är om det någonsin kan återupphämta sig och bli neutralt igen.

Alternativa scener för litteraturen

Samtidigt som förlag och författare funderar över sin medverkan i bokmässan i Göteborg uppstår alternativa scener för litteraturdiskussioner samtidigt som bokmässan kommer att gå av stapeln mellan den 28 september och 1 oktober.

Litteraturprogram av olika slag kommer åtminstone att arrangeras på Göteborgs Litteraturhus och på Världskulturmuseet.

- Vi måste ta hand också om de författare som inte känner sig trygga bland högerextrema krafter. De kan också ha viktiga saker att säga och ska inte tystas, säger Sofia Gräsberg till Göteborgs-Posten.