Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ädel trädgåva till Vasa

Från 2017
Uppdaterad 24.04.2017 13:47.
En ek med gröna blad
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Stadsborna i Vasa kommer att få 100 ädelträd av stadens kommunteknik som gåva under Finlands jubileumsår.

De hundra ädelträden kommer att planteras i stadens park- och grönområden. Det är stadsborna själva som får ge önskemål om hurdana träd som ska planteras och var de ska placeras. Förslagen tas emot på stadens hemsidor ända fram till den 14 maj.

Träden kommer att planteras under året, en del på våren och resten under hösten.

Till 100-åriga Finlands ära donerar Kommuntekniken till glädje för stadsborna 100 ädelträd som planteras på stadens park- och grönområden.

Några ädelträd man kan välja mellan är ek, lönn, alm, lönn eller ädelgran.

- Vi tänkte att det skulle vara trevligt för vasaborna att få placera ut träden, säger Markku Litmanen, chef för kommuntekniken i Vasa.

Man räknar med att kostnaderna för träden och planteringen av dem kommer att kosta runt 10 000 euro.

Uppdaterad 13:47 med kommentar av Litmanen och uppskattning på kostnader