Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sju teorier om varför ungdomar dricker mindre

Från 2017
Uppdaterad 26.04.2017 15:43.
En studerande dricker direkt från en flaska.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Roger Källman

Institutet för hälsa och välfärd THL undersöker varför unga dricker mindre alkohol än tidigare. Utvecklingen har pågått under flera år och gäller både yrkesstuderande, gymnasiestuderande och elever i grundskolan. Också antalet helnyktra ungdomar har ökat.

För första gången undersöker man nu varför ungdomskulturen kring alkohol har förändrats. Resultaten kommer att publiceras senare i år, men det finns redan nu teorier om varför ungdomen inte dricker.

Den nedåtgående rusmedelstrenden syns också i andra europeiska länder. I akademisk litteratur och i den offentliga diskussionen har man lyft upp sju förklaringar till utvecklingen.

1. Det är svårare att köpa alkohol än tidigare

– Butikernas övervakning har blivit bättre och det ser ut att vara en anmärkningsvärd förklaring till utvecklingen. Ungdomar har allt svårare att få tag i alkohol, då alla under 30 år måste visa legitimation, säger THL:s specialforskare Kirsimarja Raitasalo.

Å andra sidan förklarar det här bara en liten del av den minskade alkoholkonsumtionen. Enligt forskarna är det nämligen få ungdomar som köper sina alkoholdrycker själva. Det är vanligare att använda en vuxen person som langare.

2. Ny teknologi erbjuder unga nytt tidsfördriv

– Sociala medier och webbspel har till exempel ändrat på hur ungdomar använder sin tid. Det har sagts att då kommunikationen är virtuell, hör alkohol inte längre till umgänget, säger Raitasalo.

Å andra sidan finns det inte särskilt tunga belägg inom forskningen för att en ökad användning av internet skulle minska alkoholkonsumtionen. Situationen kan till och med vara motsatt.

3. Det är inte längre coolt att dricka

Enligt den här teorin är det inte lika socialt accepterat att supa eftersom välmående och hälsa har blivit allt viktigare faktorer i människors liv. En del menar också att unga skyr drickande för att tidigare generationer har supit så hårt. Det här får inte stöd av forskningsresultat som visar att den som har föräldrar som dricker mycket sannolikt också själv gör det.

4. Barn är lyckligare och mer medvetna

Det ser ut som om den ökade utbildningsnivån och välfärden skulle minska alkoholkonsumtionen.

– Rusmedelsfostran kan inte längre utgå från att vi upplyser er här uppifrån, utan dagens ungdomar får bred info från olika källor och är medvetna. Nuförtiden diskuterar vi med unga, säger Anne Kohvikka som jobbar med förebyggande rusmedelsarbete i S:t Michel.

5. Föräldraskapet har blivit bättre

Det här är en av de teorier som har fått mest understöd. Föräldrar dricker allt mer sällan så att barnen ser. De förhåller sig också mer strikt än tidigare till barnens alkoholexperiment och vet vad de sysslar med.

– Samtidigt har förhållandet mellan barn och föräldrar blivit mer jämlikt, och unga har inte så stort behov av att göra uppror gentemot sina föräldrar mer, säger Raitasalo.

6. Fler etniska minoriteter

Ungdomar som tillhör etniska minoriteter, till exempel muslimer, dricker mindre sannolikt än andra. Det finns en del bevis på att alkoholkonsumtionen i skolor med många muslimer är mindre också bland andra elever.

– Det här är ändå inte avgörande i Finland, säger Raitasalo.

7. Det är dyrt att dricka

Alkohol lockar inte eftersom alkoholskatten har gjort drickandet dyrare samtidigt som folk har mindre pengar att röra sig med på grund av den ekonomiska lågkonjunkturen.

De här sju teorierna är inte fakta utan kvalificerade bedömningar över varför utvecklingen ser ut som den gör. Utöver THL:s studier i Finland pågår liknande forskning åtminstone i Sverige och Australien.

THL publicerar forskningsresultatet i Finland i början av nästa år, men engelskspråkiga resultat väntas redan i år.

Källor: Alcohol Studies raport Youthful Abandon: Why are young people drinking less?, THL

Artikeln är ursprungligen skriven av Riina Kasurinen på finska och översatt av Svenska Yle.