Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu ska det bli ordning på de vanskötta nymanska stiftelserna

Från 2017
Uppdaterad 25.04.2017 05:46.
En grind vid en väg
Bildtext Vägen till Kofverhag gård är igenbommad.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Gode man Antti Hannula har sedan mars ansvarat för de nymanska stiftelserna som kan ha vanskötts i årtionden. Den gamla styrelsen har nu inte längre rätt att vistas på Kofverhag gård och de privata grejerna är bortplockade. Istället planerar Hannula öppna gården för allmänheten och ställa ut stiftelsernas konst.

Antti Hannula jobbar som bäst med att reda ut vad som hänt med de nymanska stiftelserna genom åren. Han har fått ta hand om styrelsens material och ansvarar för förmögenhet.

- För tillfället går jag igenom materialet och försöker förstå historien, vad som hänt, vad som gjorts och om man behöver vidta några åtgärder eller inte, säger Hannula.

Går något vidare till brottsundersökning?

- Det kan jag inte alls ta ställning till i det här skedet.

De nymanska stiftelserna består av Trygwe och Hjördis stiftelse samt av Sarfvik-Nymans stiftelse, som har bildats för samma ändamål.

Stiftelsernas material består av tiotals mappar.

― Antti Hannula, gode man

Hufvudstadsbladet har under många år berättat om ekonomiska och juridiska oklarheter i stiftelserna från år 1989 och framåt.

Hur många år bakåt reder du ut, Antti Hannula?

- Det är inte helt klart, men över tio år åtminstone. Stiftelsernas material består av tiotals mappar.

Tanken är att en ny styrelse ska tillsättas så fort det bara är möjligt. Men det kan ta tid.

- Eftersom det handlat om många år och mycket har hänt så måste man reservera en del tid för det. Gode mannens arbete slutar då en ny styrelse har valts men det är svårt att säga när det sker. Jag känner till fall där gode mannen har jobbat i två-tre år och andra fall där den jobbat endast i någon månad.

Ingen besvärade sig i styrelsefrågan

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har misstänkt grova brott mot stiftelselagen och ingrep därför i de nymanska stiftelsernas verksamhet. PRS övervakar stiftelserna.

PRS tillsatte en god man i mitten av mars i år. Ett par dagar innan hade Västra Nylands tingsrätt bekräftat att de nymanska stiftelserna inte har en styrelse, trots att medlemmarna själva yrkade på att styrelserna fanns.

Styrelsemedlemmarna avsade sig nämligen styrelseplatserna i slutet av februari, men två av dem ville återta dem. Tingsrätten slog då fast att det inte var möjligt att återta platserna och stiftelserna saknade alltså styrelser.

Skylt med texten Wrede&co
Bildtext R. Kenneth Wrede har varit ordförande för nymanska stiftelserna och haft advokatbyrå i Helsingfors.
Bild: Yle/Peter Sjöholm

- Det gick till så att den förra styrelseordföranden nog anmälde sitt missnöje över att tingsrätten ville avsätta styrelsen. Men sedan har ingen besvärat sig i ärendet, säger Hannula.

De som suttit i styrelserna är R. Kenneth Wrede (ordförande), Heikki Leisvuori och Mathias Kumlin.

Ingen privat egendom kvar på Kofverhag gård

Den tidigare styrelsen har också haft hand om Kofverhag gård i Hangö. Gården var makarna Trygwe och Hjördis Nymans tidigare hem.

Styrelsemedlemmarna ansåg i sitt utlåtande till tingsrätten att förvaltandet av gården är stiftelsens primära uppgift.

Patent- och registerstyrelsen anser däremot att gården inte hör till stiftelsens uppgifter att sköta.

Antti Hannula, hur är läget med Kofverhag gård nu?

- För tillfället finns endast stiftelsens egendom på gården.

Så den privata egendomen har tagits bort?

- Jo, det fanns en del privat egendom, men enligt vad jag har uppfattat så har allt tagits bort därifrån.

Har låsen bytts på gården?

- Jag tar inte ställning till det nu, men förstås sköter vi om att gården och stiftelsen skyddas och sköts sakligt.

Den bevakas alltså?

- Där finns utrustning som informerar om brott, säger han.

Det är nu Hannula som har nycklarna till gården och den tidigare styrelsen har inte rätt att vistas där. Det samma gäller naturligt nog för alla utomstående, konstaterar Hannula.

Vill ordna tillställningar på gården

Antti Hannula jobbar med att reda ut hur gården kunde användas, enligt de regler som stiftelsen har och som lagen ger rum för. Stiftelsens ändamål är att stöda svenskspråkig social- och ideell verksamhet i Finland.

- Jag önskar att sådana personer tar kontakt som kan hjälpa till att utreda hur man kunde ordna tillställningar eller evenemang enligt de kriterier som stiftelsen har, säger Hannula.

Redan den här sommaren kan Kofverhag gård användas för nya ändamål.

- Kanske läger, tillställningar, träffar eller liknande. Stora lokaler handlar det inte om och mycket kapacitet finns inte. Men det handlar ju om en vacker plats.

Två väg skyltar
Bild: Yle/Linus Westerlund

Allmänheten kan också få bekanta sig med gården.

- Det skulle vara bra att hålla öppet en dag eller två så att intresserade kunde bekanta sig med stället. Det verkar ju som om det finns ett intresse för både platsen och stiftelserna, speciellt den senaste tiden.

Den ena stiftelsen, Sarfvik-Nymans stiftelse, har en liten konstsamling som gode mannen också har planer för.

- Den innehåller ett dussin målningar, konstverk och skulpturer. Vi utreder nu om de kunde ställas ut för allmänheten på något lokalt museum eller i någon liknande officiell lokal, säger gode man Antti Hannula som jobbar på advokatbyrån Nordia Attorneys at law.

Från Patent- och registerstyrelsens sida gör man just nu inget annat än följer man gode mannens arbete.