Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Varuboden-Osla vill utvidga sin affär och flytta bensinmacken i Ekenäs

Från 2017
Uppdaterad 24.04.2017 21:12.
En bensinmack och en butik vid en gata.
Bildtext Varuboden vill utvidga mot bensinmacken, som skulle rivas och delvis fungera som parkering.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Handelslaget Varuboden-Osla planerar utvidga sin S-marketaffär i centrum av Ekenäs. På samma gång skulle nuvarande bensinstationen ABC flytta till andra sidan Järnvägsgatan.

Varuboden-Osla ansöker om att få bygga 700 kvadratmeter till nuvarande S-market som är cirka 2 000 kvadratmeter stor. I de 2 000 kvadratmetrarna ingår också alkobutiken.

I praktiken skulle S-markets försäljningsyta växa maximalt med cirka 500 kvadratmeter eftersom 200 kvadratmeter skulle användas för att täcka in lastningsområdet och göra det varmt, säger utvecklingsdirektör Jukka Pöyhönen vid Varuboden-Osla.

- De facto vet vi inte ännu med exakt hur mycket vi vill utvidga, men vill vara beredda och hellre ha rätt till större utvidgning än vad vi sedan behöver, säger han.

Macken måste ändå saneras

Nuvarande bensinmack måste i varje fall renoveras och är sliten, konstaterar Pöyhönen.

Tanken är att riva nuvarande mack och utvidga affären i riktning mot macken över nuvarande Sigfrid Aroni gata. Utvidgningen av affären kräver inte hela nuvarande mackens område utan en del av området kan vara parkering.

En gata med en affär på ena sidan och en bränslemack på den andra.
Bildtext Den del av Sigfrid Aroni gatan som går mellan macken och S-market skulle bli butik. Bensinmacken skulle till största delen bli parkering.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Bensinmacken skulle flytta över Järnvägsgatan.

En karta.
Bildtext Kartan visar ungefär var den nya bensinmacken skulle placeras. S-market skulle utvidgas så att det byggs på Sigfrid Aroni gatan och resten av nuvarande ABC-macken skulle bli parkering.
Bild: Google.

- Det blir nästan mitt emot. Detaljerna klarnar under planeringen, säger Pöyhönen.

En gata i en stad.
Bildtext Macken flyttar in i området mellan Järnvägsgatan och järnvägen.
Bild: Yle/Malin Valtonen

I dagens läge har ABC-macken ändrat sina öppettider eftersom affärerna nuförtiden får ha öppet längre. Om det här har konsekvenser för hurudan den nya bensinmacken blir är oklart.

- Vi vet inte ännu om det blir en kallmack eller inte, säger Pöyhönen.

Trafiken

Sigfrid Aroni gatan ägs av Raseborgs stad och marken där den nya bränslemacken planeras nära järnvägen ägs av Trafikverket. Det betyder att flera markägare berörs av planen.

Pöyhönen återkommer flera gånger till att planerna kommer att leva under processens gång. Bland annat kommer trafikarrangemangen att vara på tapeten.

- Bland annat möjligheterna att bygga en rondell i området har diskuterats, men om det blir en rondell eller något annat klarnar senare, säger Pöyhönen.

En gata och en bensinmack.
Bildtext Också nya trafiklösningar kan bli aktuella i området.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Han tror att den ändrade detaljplanen för området ska kunna godkännas någongång under år 2018.

- Jag blir förvånad om någon besvärar sig mot planändringen. Nuvarande bränslemacken är ingen vacker syn. Den nya platsen för macken ligger vid järnvägen och inte nära något bostadshus och borde inte störa någon, säger han.

Raseborgs stadsstyrelse behandlade frågan på sitt möte på måndagen (24.4). Styrelsen beslutade initiera planändringen och ett avtal om det görs upp mellan Varuboden-Osla och staden.

Dessutom ska ett markanvändningsavtal slutas med markägarna.

Artikeln uppdaterades 24.4.2017 klockan 21.12 med stadsstyrelsens beslut.

Diskussion om artikeln