Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lärarna blir färre i Pernå kyrkoby skola trots att Lovisa satsar på byskolor

Från 2017
Uppdaterad 25.04.2017 09:58.
Skolhus i Pernå.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

I framtiden ska två klasslärare och en timlärare ta hand om undervisningen i hela skolan. Nedskärningen kom som en överraskning för föräldrarna, särskilt eftersom Lovisa har beslutat bevara byskolorna.

I ett klassrum ser eleverna på film, i ett annat är det handarbetstimme på gång. Skolhuset i Pernå kyrkoby är rätt trångt men mysigt.

Eleverna Kalle Rosenschöld, Alex Still, Cilla Helenius och Ida Suuronen har bara gott att säga om sin lilla skola.

- Jag skulle aldrig vilja gå i en större skola, säger Ida.

- Alla känner varandra här, så vi kommer väldigt nära varandra, intygar Cilla.

- Lärarna är väldigt bra, påpekar Kalle.

- Diktamen var inte alls svår i dag, säger Alex.

Skolelever i klassrum.
Bildtext Kalle Rosenschöld, Alex Still, Cilla Helenius och Ida Suuronen går på klass 5-6.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

För de 29 eleverna finns tre klassrum. Nästa läsår är elevantalet 31 medan lärarantalet minskar med ett, från tre klasslärare till två.

En nyhet som föräldrarna nyligen fick ta del av på ett möte. Nedskärningen kom som en total överraskning.

- Det känns förstås skrämmande med ett nytt system som ska köras in, säger Pamela Westerlund. Jag undrar hur eleverna och lärarna ska klara av det.

Tanken är att en klasslärare undervisar förskolan och årskurserna ett och två, medan den andra klassläraren har hand om årskurserna tre till sex.

- Det blir ju mycket tyngre nu för lärarna, med större klasser att ta hand om, säger Westerlund.

Ingen av lärarna i skolan ville i det här skedet uttala sig om framtiden.

skolemblem på jacka.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Lovisa har gått in för att profilera sig som byarnas stad och också fattat beslut om att bevara de byskolor som finns.

- Vi är ju jättenöjda över beslutet att byskolorna ska bevaras för tio år framåt. Därför kom den här nedskärningen som en chock, säger Pamela Westerlund.

Hon har själv som liten gått i Kyrkoby skola.

- Vi trodde att byskolorna inte längre skulle vara sårbara, men nu drar man mattan under verksamheten. Elevantalet minskar också i andra byskolor så månne inte lärarantalet med tiden minskar på andra håll också.

Skolhus i Pernå.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Utbildningschef Timo Tenhunen har tagit del av föräldrarnas oro och ilska.

- Vi hade ett rätt så tungt möte i skolan förra veckan. Föräldrarna var nog bestörta över det här förslaget.

Beslutet att dra in en lärartjänst i skolan har Tenhunen fattat som ett tjänstemannabeslut.

- Alla ändringar kan man inte motivera pedagogiskt. Som utbildningschef är det ändå min uppgift att se till helheten och resurserna i hela staden.

Då timresurserna delades ut fördes det enligt Tenhunen en lång livlig diskussion i nämnden om byskolornas sits.

- Alltid kan man säga att tre lärare är bättre än två, det kan jag inte förneka.

- Men med den resursmängd vi nästa läsår erbjuder Kyrkoby skola, så kan vi nog erbjuda fullgod undervisning för de elever som jobbar där.

Artikeln uppdaterad 25.4.2017 kl. 6:23. Ett av Tenhunens citat har preciserats. Tidigare stod det att han skulle ha sagt att två lärare är bättre än tre, men det ska vara tvärtom.

Östnyland på 20 minuter: Stafettglädje i snöyra och Olavi Kalevas framtid

Programmet är inte längre tillgängligt

Diskussion om artikeln