Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangöfullmäktige tar itu med bokstavshärvan på Fabriksudden

Från 2017
Uppdaterad 25.04.2017 15:14.
Byggarbete vid Hangö Havsbad, sett från vattentornet
Bildtext Det är tre olika flervåningshus som byggs på Fabriksudden.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Det ser ut att bli ett AL, inte ett KL för bostäderna på Fabriksudden. Den nya detaljplanen för Fabriksudden i Hangö godkändes av stadsstyrelsen på måndagen (24.4). Nu är det äntligen fullmäktiges tur att säga sitt om den nya planen och planbeteckningarna.

Birgitta Gran (VF) föreslog på stadsstyrelsemötet att AL-beteckningen på Fabriksudden byts ut mot en KL-beteckning. Stadsstyrelsen röstade ned Grans förslag med siffrorna 6-3.

Stadsstyrelsens ordförande Jouko Kavander (SDP) säger sig vara nöjd med stadsstyrelsens beslut.

- Invånarantalet sjunker med runt 100 personer per år i Hangö. Stadigvarande bostäder är det bästa alternativet. Om vi vill ha skattebetalare skulle det nog vara tokigt med fritidsbostäder mitt i stan. Nu börjar man kanske småningom förstå att när det byggs så är det för stadens bästa.

Vad står KL och AL för?

Det har funnits oklarheter kring vad ett KL-område respektive ett AL-område egentligen innebär.

En karta i olika färger.
Bildtext Det var sist och slutligen förslaget från februari som godkändes.
Bild: Hangö stad

På ett KL-område får det finnas affärer, kontor och hotell. Man får inte bo stadigvarande på ett område med planbeteckningen KL. Det får man däremot på AL-områden där det får finnas bostadshus, affärs- och kontorsområden.

Beslut nummer två

Det var egentligen redan andra gången stadsstyrelsen gav grönt ljus för den nya detaljplanen. Den första gången stadsstyrelsen godkände planen var i januari, men då fick fullmäktige aldrig behandla detaljplanen eftersom stadsstyrelsen ändrade sig och drog tillbaka ärendet i sista stund.

Orsaken till att styrelsen ville tänka om var planbeteckningarna på Fabriksudden. Stadsstyrelsemedlemmarna efterlyste mer information om vad beteckningarna AL och KL står för. Ursprungligen var hela Fabriksudden ett KL-område, men senare var tanken att Fabriksudden delas upp i två områden: Ett KL-område där Hangö havsbad finns och ett AL-område där de nya bostäderna byggs.

Stadsstyrelsens val att dra tillbaka ärendet gjorde både stadsdirektör Denis Strandell och Regatta Resorts styrelseordförande Peder Planting frustrerade.

Peder Planting
Bildtext Peder Planting är styrelseordförande för Regatta Resorts.
Bild: Yle/Maria Wasström

I februari sa Planting till Yle Västnyland att Regatta Resorts har fått nog av Hangöpolitikernas beslutsångest och att bolaget utgår från att KL får duga för bostäderna på Fabriksudden.

Vad innebär nu stadsstyrelsens nya beslut för Regatta Resorts, Peder Planting?

- Det här beslutet är ju inte definitivt, det kräver ju ännu stadsfullmäktiges beslut. Den dag stadsfullmäktiges beslut är klart är vårt projekt mer eller mindre färdigt och en del av bostäderna har överlåtits till sina ägare. Om det slutligen blir ett beslut för AL kommer det inte att inverka på bygget. Bygget måste slutföras som ett KL-projekt.

Estetiska konsekvenser för KL

Förutom att de som bor i ett så kallat KL-hus inte får skriva sig i Hangö finns det också vissa regler för hur man ska bygga ett KL-hus. Husen måste förses med trappor för nödutgångar samt dörrpumpar för varje dörr i fastigheten, förklarar Planting.

Är det inte möjligt att rätta till det i efterhand så att KL-husen byggs om till så kallade AL-hus?

- Att efteråt ta bort trapporna och ta bort pumparna i varje dörr är naturligtvis möjligt, men det är också en stor kostnad. Man får sedan se om det lönar sig att göra det.

Om det blir aktuellt med att bygga om husen är det fastighetsbolaget som står för kostnaderna.

Fyra lägenheter är osålda

Hela 95 procent av bostadsytan har redan nu nya ägare, berättar Planting.

- Det betyder i praktiken att de fyra minsta lägenheterna är osålda, men har nog rätt starka kandidater.

De första invånarna kan flytta in i sina lägenheter den 30 maj. Planting säger att han vet att det finns sådana bland de nya bostadsägarna som gärna skriver sig i Hangö.

Skatteintäkter

En orsak till att styrelsen valde att gå inför en AL-beteckning var alltså förhoppningen om nya skattebetalare i Hangö.

Förutom att potentiella nya Hangöbor betalar kommunalskatt betalar de förstås också fastighetsskatt. Det var bland annat frågor kring fastighetsskatten som stadsstyrelsen i februari ville ha mer information om. Fastighetsskatten för en fastighet som används för permanent boende i Hangö är 0,45 procent och för en fastighet som används som fritidsbostad 1,30 procent.

För en så kallad AL-fastighet betalas 0,45 procent i fastighetsskatt om över hälften av bostäderna i fastigheten är permanenta. Om över hälften av bostäderna i stället exempelvis är sommarboende betalas en fastighetsskatt på 1,30 procent.

Diskussion om artikeln