Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Malmska överväger privatisering av dagkirurgi

Från 2017
Malmska
Bildtext Malmska sjukhuset i Jakobstad.
Bild: YLE/Chanette Härus

En privatisering av dagkirurgin vid Malmska i Jakobstad kan bli aktuell. Ny lagstiftning stoppar kommunal operationsverksamhet. Privat dagkirurgi är däremot tillåtet.

Det är den nya hälso- och sjukvårdslagen som hindrar fortsatt dagkirurgi vid Malmska i Jakobstad. Lagen träder i kraft 2018.

Operativ verksamhet som kräver operationssal och anestesi ska sammanslås till sjukhus som har samjour dygnet runt för primärvården och den specialiserade sjukvården. I Malmskas fall innebär det att dagkirurgin flyttas till Vasa.

Paragraferna begränsar endast den offentliga vården. Den privata sjukvården får operera fritt.

Privatisering utreds

Eftersom man i Jakobstadsregionen vill ha kvar dagkirurgin diskuterar social- och hälsovårdsnämnden på tisdag om man ska utreda en privatisering av dagkirurgin.

En annan möjlighet som man diskuterat är att Vasa centralsjukhus utlokaliserar dagkirurgi till Jakobstad. Men lagstiftningen för valfrihet och bolagisering är oklar, och sjukvårdsdistriktet är inte i nuläget beredd att ta över dagkirurgin i Jakobstad.

I dagsläget återstår endast privatiseringsalternativet. Det innebär att operationssalar på Malmska hyrs ut till en privat aktör som också tar över vårdpersonalen.

Tf social- och hälsovårdsdirektör Pia-Maria Sjöström föreslår för nämnden att tjänstemännen får utreda och förbereda en privatisering av dagkirurgin. Det handlar alltså om operationsverksamhet där patienten tillbringar högst ett dygn på sjukhuset.

Diskussion om artikeln