Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Historien om Första maj

Från 2017
Uppdaterad 12.02.2018 14:37.
Första maj-marsch i borgå, 1950
Bildtext Första maj-marsch i Borgå 1950
Bild: Eino Nurmi

Första maj är numera mest känd som arbetarrörelsens internationella högtidsdag. Den har firats alltsedan 1890 på initiativ av den s.k. "andra internationalen", som en påminnelse av Haymarketmassakern 1886. Dagen firas runt om i världen av olika vänsterorganisationer, partier och fackföreningar med både demonstrationer och möten.

Men Första maj har en lång förhistoria. Redan under antiken firade folk i Europa, men också på andra håll i världen vårens ankomst med en fest. De allra tidigaste festerna går ända tillbaka i tiden till innan kristendomen anlände till vår världsdel.

Exempelvis det keltiska firandet av Beltane, och också Valborgsmässoafton i de germanska länderna.

Hedniskt firande viker undan, men överlever

Trots att det hedniska firandet långsamt började försvinna när Europa blev kristet så överlevde en mer sekulär version av firandet inom skolor och kyrkor i Europa.

I denna form är Första maj mer känd för sina traditioner som att dansa runt en Majstång och kröningen av Majdrottningen, i vissa länder. Men än idag firas de gamla hedniska riterna av nyhedniska grupper som till exempel wiccaner.

Haymarketmassakern

Arbetarrörelsens Förstamajdemonstrationer var från början nära förknippade med kampen för åtta timmars arbetsdag. I maj 1886 höll en grupp lokala anarkister, bland andra en man vid namn August Spies, ett möte i Chicago. Anledningen var att polisen två dagar tidigare skjutit två demonstrerande arbetare.

På mötet framfördes bland annat krav om åtta timmars arbetsdag. I slutet av detta möte, som ägde rum på Haymarket Square, kastades en bomb mot polisen som öppnade eld mot demonstranterna.

Efter mötet greps ett antal av de organiserade arbetarnas ledare och flera av dessa fängslades eller avrättades.

De tre som dömts till fängelse benådades senare av guvernör John Peter Altgeld, då han ansåg att samtliga åtta hade dömts på otillräckliga grunder. Det har inte kunnat fastställas vem som kastade bomben.

"Chicagomartyrerna hedras"

Till "Chicagomartyrernas" minne, och för att samordna kampen för åtta timmars arbetsdag internationellt utropade "Andra internationalen" två år senare Första maj till den internationella generalstrejkens dag.

Första maj världen runt

I Folkrepubliken Kina firas Första maj sedan 1990-talet med en gyllene vecka, ett av de tre tillfällen på året då det i Kina råder en veckas generell ledighet. Under högtiden, även känd som bokstavligen "fem ett", anordnas landets största nationella parad. Huvuddelen av paraden består av marscherande arméuppvisninga roch militärens luftkonster.

Lenin i Tauriska palatset i Petrograd
Bildtext Lenin under februarirevolutionen
Bild: П.И.Волков / Public domain / Wikimedia Commons

Den första förstamajstrejken i Warszawa (Ryska imperiet) 1890, samlade omkring 10 000 arbetare. Därefter, åren 1912 och 1914, samlades omkring 400 000 arbetare i tåg. Vid Februarirevolutionen 1917 samlades flera miljoner i tåget.

Efter Oktoberrevolutionen 1917 firades Första maj under två dagar. Med demonstration mot kapitalismen den första dagen, och med arbetarfester utе i naturen dagen efter.

I Storbritannien är det May Day som gäller första måndagen i maj. Dagen firas av hävd med demonstration mot kapitalismen, men demonstrationstågen är inte partipolitiska som i många andra länder.

Man brukar samla ihop till stora demonstrationer till främst London, Glasgow, Edinburgh och Doncaster. I London har May Day-demonstrationer under historiens lopp ofta slutat i kravaller med polisen.

I Tyskland hade arbetare firat Första maj i flera decennier innan nazistpartiet efter maktövertagandet 1933 gjorde om dagen till officiell helgdag under namnet "nationella arbetets dag" (Tag der nationalen Arbeit). Dagen därpå, den 2 maj 1933, förbjöds alla fria fackförbund och det statliga arbetarförbundet DAF inrättades istället.

DAF ersatte i ett slag de tyska fackföreningarna. De traditionella arbetarsångerna och arbetarsymbolerna blev också förbjudna.

Numera firas Första maj åter med arbetarsånger och -symboler, speciellt i Berlin där stora demonstrationer äger rum. I Tyskland har det de senaste åren brutit ut oroligheter under första maj då vänstergrupper drabbat samman med nynazister.

Röda fanor på första maj i Vasa
Bildtext Första maj-tåg i Vasa
Bild: Yle/Roger Källman

Labor Day i Nordamerika

I USA och Kanada firar man istället för Första maj, Labor Day, den första måndagen i september. Detta för att bland annat presidenten Grover Cleveland inte ville att den amerikanska arbetarrörelsen skulle hedra Haymarketmassakern och att oroligheter i samband med det kunde uppstå.

Alla delstater har gjort den till allmän helgdag. I USA finns inte längre några stora socialistiska partier och därför är det ofta fackförbund som organiserar demonstrationerna. På senare år har ändå många fackförbund, sociala rörelser och immigrantorganisationer återupptagit traditionen med stora demonstrationer på Första maj, något som annars upphörde på 1940-talet.

Internationalen ljuder

I hela världen sjungs "Internationalen" traditionellt av de olika partier och grupper som demonstrerar på Första maj. Idag sjungs vanligtvis enbart första och sista verserna samt refrängen, så gör till exempel socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Syndikalister brukar lägga till en egen vers som uppmanar till vapenvägran. Kommunisterna igen, sjunger ibland versen som går ut på att arbetarklassen inte ska delta i krigen mot sina klassbröder, utan vända vapnen mot de egna generalerna.

Första maj i Finland och Sverige

I Sverige brukar socialdemokraterna ofta sjunga "Arbetets söner". Det finns också sedan 1911 en speciell svensk Första maj-sång kallad just "Första maj" med text av den socialistiske pionjären Hannes Sköld.

Här i Finland fick vi 1944 den lag som fortfarande är ikraft, och som gav arbetarna en ledig dag. I vissa fall, som det stipulerades. Men redan före det hade det i praktiken på många arbetsplatser och i många skolor nog varit arbetsfritt.

Sedan 1979 är Första maj i Finland officiell flaggdag, med namnet "det finländska arbetets dag, suomalaisen työn päivä".

Första maj 2003
Bild: YLE

För att inte exkludera någon befolkningsgrupp har vi här i landet också börjat beteckna det hela som en glad vårfest, så där i största allmänhet. Det gäller ju att vara politiskt korrekt.

Så håll i hatten, drick mjöd och ät struvor, gå i ett demonstrationståg om det känns så. Var glad och nöjd och sjung en snutt, vetja!

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln