Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu finns klara modeller för femmornas sifferbetyg i Raseborg

Från 2017
Skolväska i skolan.
Bildtext Vitsorden kommer in i barnens liv senare i Raseborg enligt den lokala läroplanen.
Bild: Yle/Carmela Walder

I Raseborg får alla elever i grundskolan vitsordsbedömning från och med årskurs fem. Nu har bildningsnämnden i Raseborg också godkänt modeller för hur betygen ska se ut i hela staden.

I årskurserna ett till fyra får eleverna verbala omdömen.

Från och med årskurs fem får eleverna läsårsbetyg med vitsord i alla läroämnen utom i konst- och färdighetsämnen där bedömningen är verbal.

Från och med årskurs sju gäller vitsordsbedömning i alla läroämnen.

Elevernas uppförande bedöms verbalt fram till klass fyra och från och med årskurs fem med vitsord.

Ett skolbetyg.
Bildtext Så här ser betygsmodellen ut.
Bild: Raseborgs stad

Diskussion om artikeln