Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sju besvär mot Vasas lov att skrämma skarvar

Från 2017
Bild på skarv.
Bild: YLE/Carmela Johansson

Sju besvär har lämnats in mot det undantagstillstånd som Vasa stad har fått för att skrämma bort skarvar från Metgrund. Besvärsställarna kräver bland annat verkställighetsförbud och omformulering av tillståndet.

Besvären är rätt så samstämmiga. Bland annat anser besvärsställarna att NTM- centralen inte har utrett ärendet tillräckligt före lovet beviljades. Alla berörda har heller inte hörts i beredningen, påpekar man.

Äggen borde prickas i stället

I stället för att skrämma fåglarna borde undantagstillståndet gälla prickning av ägg. Motiveringarna till beslutet borde också ändras så att avsikten är att skrämma skarvarna att flytta till den yttre skärgården.

Från Vasa förvaltningsdomstol meddelas att ett mellanbeslut kan komma inom någon månad. I det tas bland annat ställning till begäran om verkställighetsförbud. Tills dess kan Vasa stad fortsätta att skrämma skarvarna.

Besvär från många håll

De som har lämnat in egna besvär är Korsholms kommun, Nykarleby stad, Närpes stad, Pedersöre kommun, Vörå kommun och Sundom vattendelägarlag.

Ett gemensamt besvär har lämnats in av Björkö delägarlag, Gerby fiskegille, Intresseföreningen för en levande skärgård r.f., Iskmo skifteslag, Norra Vallgrund skifteslag, Norra och Södra Vallgrunds gemensamma vattenområde, Replot bys samfällda områden, Södra Jungsund samfälligheter och vattendelägarlag, Södra Vallgrund samfälligheter samt Över- och Yttermalax samfälligheter.

Diskussion om artikeln