Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

”Kommunerna kan inte själva bestämma vad som är hemligt”

Från 2017
En sluten mun.
Bildtext Hittills vill ingen uttala sig om orsakerna till att Lovisas stadsdirektör valde att avgå. Illustrerande arkivbild.
Bild: YLE / Jyrki Lyytikkä

Kan Lovisapolitikerna välja att inte berätta något om orsakerna till att stadsdirektör Olavi Kaleva valde att avgå? Det är svårt att avväga vad som är offentligt och vad som är sekretessbelagt, säger en jurist på Kommunförbundet.

Ida Sulin är jurist på Kommunförbundet och specialiserad bland annat på offentlighet och datasekretess.

Hon vill inte ta ställning till det specifika fallet med stadsdirektör Olavi Kaleva i Lovisa och konstaterar att hon inte har haft något med fallet att göra.

På ett allmänt plan säger hon ändå att kommunerna inte själva kan välja vad som är offentligt och vad som är sekretessbelagt. Det regleras av offentlighetslagen.

– Sådana ärenden som är offentliga kan vem som helst ta del av, medan man inte kan uttala sig om sekretessbelagda ärenden, säger Sulin.

Avvägningen svår att göra

I offentlighetslagen finns dessutom grunder för vilka typer av ärenden som är offentliga och vilka som är sekretessbelagda. Till exempel kan ärenden som har att göra med privatpersoner och deras hälsa vara sådana som inte är offentliga.

Å andra sidan har kommunerna en skyldighet att vara så öppna som möjligt samt att ge ut beslut och informera. Speciellt i viktiga ärenden har kommuninvånarna ofta rätt till information.

– Avvägningen är svår att göra. Man måste också ge förvaltningen tid att hitta rätt sätt att informera invånarna.

I regel är beslut från kommunala förtroendeorgan offentliga. Då det gäller affärshemligheter är besluten åtminstone delvis sekretessbelagda.

– Men sällan är ett ärende sekretessbelagt i sin helhet, säger Ida Sulin.

Diskussion om artikeln