Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Arbetsglädje vinnande koncept för Ekenäs Energi

Från 2017
Uppdaterad 24.04.2019 09:59.
Ekenäs Energis fjärrvärmeverk i Tallmo i Karis.
Bildtext Ekenäs Energi producerar fjärrvärme och el.
Bild: yle/Petra Thilman

Personalen vid Raseborgs stads energibolag Ekenäs Energi är mycket nöjd med sitt jobb och det ger också klirr i kassan. Förändringen från år 2011 har varit enorm.

Ekenäs Energi går mot alla prognoser som skrevs inför bolagiseringen för några år sedan.

Det är inte för mycket att säga att bolaget mår bra när personalen mår bra.

― Frank Hoverfelt, vd Ekenäs Energi

Vid årsskiftet 2013-2014 var förväntningen att bolaget går på förlust fram till år 2017.

Men så har det inte gått utan varje år har resultatet landat på plus.

För år 2016 var plusset uppe i över 750 000 euro mot den gamla prognosen som låg över 100 000 euro minus.

Arbetsglädjen är tillbaka

Vd:n för Ekenäs Energi, Frank Hoverfelt, har både en kort och en längre förklaring till den goda utvecklingen.

- Det är de lägre kostnaderna som förklarar det hela, lyder den korta.

Personporträtt av Frank Hoverfelt.
Bildtext Vd Frank Hoverfelt.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Bolaget har varje år skurit ner sina kostnader med 1,5 - 2 miljoner euro.

Ekenäs Energi har 33 anställda; det är endast tre färre än tidigare. Men den egna personalen jobbar mera.

Till exempel vid investeringar gör bolaget mera eget arbete i stället för att köpa tjänster utifrån.

Dessutom har förlustbringande investeringar gjorts mindre förlustbringande: Andelarna i torvkraft inbringade tidigare 400 000 euro minus, men nu är siffran nere i cirka 100 000.

De tidigare allvarliga personalledningsproblemen är lösta

― konsultbolaget Interpersonas rapport

Den längre förklaringen går in på hur det har varit möjligt att skära ner på kostnaderna och öka effektiviteten.

Personalen kan ge järnet eftersom de nu har både arbetsro och arbetsglädje.

- Det är inte för mycket att säga att bolaget mår bra när personalen mår bra.

Utomstående utvärdering

Ett utomstående konsultbolag, Interpersona, har utvärderat Ekenäs Energi under en lång period.

Resultaten visar bland annat att "de tidigare allvarliga personalledningsproblemen är lösta".

Det har lett till "kraftigt förbättrad personaltillfredsställelse".

Nu upplever personalen att arbetet är meningsfullt och att de kan påverka sitt eget arbete

― vd Frank Hoverfelt

I klara siffror betyder det att 94 procent av de anställda i januari år 2017 ansåg att arbetsgemenskapen under de senaste två åren har utvecklats på ett gott eller utmärkt sätt.

År 2011 var motsvarande andel endast 25 procent.

- Tidigare åt de interna problemen mycket tid och energi, säger Hoverfelt.

Men nu upplever personalen att arbetet är meningsfullt och att de kan påverka sitt eget arbete, säger han.

- Vi diskuterar mycket.

Lilla energibolaget som vill hänga med

Energibranschen är i stor förändring.

Hoverfelt sticker inte under stol med att ett litet energibolag som Ekenäs Energi också har utmaningar.

Ekenäs Energis kraftverk och flisvärmeverk i Björknäs i Raseborg.
Bildtext Ekenäs Energis energiverk i Björknäs.
Bild: Yle/Petra Thilman

Folk vill vara spara energi och bli mera självförsörjande och mindre beroende av el- och andra energiformer som de köper utifrån.

- Också våra försäljningsvolymer av fjärrvärme och el till varje enskild kund minskar.

Hoverfelt välkomnar försöken att skära ned i energikonsumtionen, men hoppas i stället på andra saker som kan ge energibolaget tillväxt.

- Det behövs nybyggnation.

Konkurrenskraftiga priser

Hoverfelt säger att elen som hans bolag säljer hör till den förmånligaste i Finland.

- När det gäller tvååriga avtal försöker vi hållas bland de 10-15 billigaste av ungefär 80 som finns i Finland.

Fjärrvärmepriserna ska vara billigare än de konkurrerande energiformerna. Just nu finns det inget behov att höja priserna.

Den mängd av biobränslet träflis som ryms i detta lager räcker för ett veckoslut.
Bildtext Det är flis som används för fjärrvärmen.
Bild: Yle/Robin Lindberg

De rekordstora avverkningarna har påverkat flispriserna i Finland.

- Priserna är på väg nedåt, säger Hoverfelt och konstaterar att inte heller Ekenäs Energi har något behov att höja fjärrvärmepriserna nu.

Nya tankesätt

Hoverfelt ställer siktet också på nya affärsverksamheter.

Det är mycket på gång och ett litet bolag som vill vara med måste hitta sin nisch.

Ekenäs Energi har satsat bland annat på att sälja solpaneler och bygga laddningsstationer för elbilar.

Laddningsstation för elbilar i Ekenäs
Bildtext En av Ekenäs Energis laddningsstationer för elbilar.
Bild: Yle / Helena Rosenblad

I framtiden hoppas Hoverfelt att batteriteknologin kan ge bolaget mera business.

- Vi kan vara med och sälja batterier samt installera dem och sälja vårt kunnande inom styrningsintelligens för den nya energiteknologin.

Det kräver att personalen är kunnig. Men Hoverfelt är inte oroad.

Det viktigaste är att de anställda har intresse för det de gör och det har de nu.

Ekenäs Energis nyckeltal

Ab Ekenäs Energi ägs till 100 procent av Raseborgs stad.

Siffror 2016:
Omsättning 18,1 miljoner euro (2015: 17,5; 2014: 17,9)
Rörelsevinst 2,5 miljoner euro (2015: 2,7; 2014: 2,1)
Rörelsevinst 14 procent av omsättningen (2015: 15,1; 2014: 11,6)
Balans 58,3 miljoner euro (2015: 58,8; 2014: 59,4)

Ekenäs Energi betalade till Raseborgs stad knappt 3,4 miljoner euro som bestod av:
1,8 miljoner euro räntor
1,0 miljoner euro amorteringar
0,5 miljoner euro utdelning ur fonden för inbetalt fritt eget kapital

Diskussion om artikeln