Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Positiva tongångar kring Wasa Station på seminarium

Från 2017
Arkitektens bild av Wasa Station.
Bild: Arosuo Arkkitehdit Oy.

På onsdagkväll höll vasafullmäktige ett seminarium om Wasa Station. Projektet kommer till fullmäktigebehandling den 15 maj om det blir klartecken i stadsstyrelsen den 8 maj. Tongångarna var positiva på seminariet.

Wasa Station projektet förverkligas som ett samprojekt mellan byggföretaget Lemminkäinen Hus och Vasa stad. Totalkostnaden beräknas ligga kring 200 miljoner och i satsningen ingår hotell, bostäder restauranger, shoppingcenter, konsertsal/kongressutrymmen och idrottsarenor och underjordisk parkering. Vasas andel gäller närmast konsertsal/ kongressutrymmen och idrottsarenor.

Mångfunktionella utrymmen

Området där busstationen förr låg i Vasa omfattar kring tre hektar och det kommer att fullständigt ändra karaktär om de nuvarande planerna går i lås och färdigställandet håller tidtabellen och blir klart 2021.

Vasa stads andel ekonomiska ansvar omfattar 60 procent av de utrymmen som gäller kultur och idrott av en helhet på cirka 52 miljoner, totalsumman skall först minskas med statsandelen på sex miljoner.

Lemminkäinen står för resten plus de kommersiella utrymmena. Konsertsalen och kongressutrymmena är multifunktionella och kan med kort varsel ändras om för olika användningsändamål.

Stor konsertsal

Konsertsalen kommer att ha 1054 platser, ifall orkestern spelar i orkesterdiket minskar platserna till 750, säger Barbro Kloo (SFP) som är medlem i den arbetsgrupp som funderat på operativa frågor i anslutning till projektet.

- Idrottsanläggningen för innesporter finns i samma hus som konsertsalen/kongresutrymmena och kommer att ha cirka 3500 kvadratmeter till sitt förfogande.

Enligt Barbro Kloo verkar det som om projektet kunde få ungefär 6 miljoner euro i statsstöd i det här skedet men diskussioner pågår också i den frågan med staten för att få loss mer medel.

- Vasa stad är en stad som vill utvecklas och vi skall finnas med bland de tio största kommuncentra i landet.

- Det är inte frågan om vi har råd att satsa, har vi råd att inte satsa, det är frågan.

Under byggnadstiden beräknas projektet sammanlagt sysselsätta 2400 personer och Wasa Station skall enligt nuvarande planer stå klar 2021.

Diskussion om artikeln