Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Västmetrobolaget vann över byggbolag i miljongräl

Från 2017
Uppdaterad 27.04.2017 16:48.
En titt över staketet på västmetrobygget i Ängskulla.
Bildtext Ängskulla metrostation är den nästsista stationen i första delen av västmetron, som går från Gräsviken i Helsingfors till Mattby i Esbo.
Bild: Yle / Ted Urho

Byggbolaget YIT:s krav på skadestånd på fyra miljoner euro av Västmetrobolaget förkastades på torsdagen av Esbo tingsrätt. YIT:s krav handlade om att Västmetrobolaget gett felaktig information om entreprenaden.

YIT byggde mellan åren 2011 och 2014 metrostationen i Ängskulla i Esbo. Bolaget byggde både stationshallen och själva metrotunneln.

Skadeståndskravet handlade om att YIT ansåg att Västmetrobolaget gett felaktig information om kvaliteten på berget, vilket påverkade YIT:s anbud. Arbetet blev mycket dyrare än YIT hade tänkt sig.

YIT måste ersätta Västmetrobolaget för försening

Tingsrätten konstaterar ändå att en stor del av berget inte hade undersökts på förhand, vilket YIT som en professionell entreprenör borde ha förstått. Rätten tog fasta på att det i avtalet mellan parterna fanns villkor om ersättningar vid eventuella förändringar.

YIT:s skadeståndskrav förkastades därför i sin helhet.

Tingsrätten tog också ställning till förseningen av arbetet. Hade YIT rätt till tilläggstid för att berget var av annan kvalitet än väntat? Enligt rätten hade YIT rätt till en månads tilläggstid men på grund av olika misstag försenades arbetet med två månader. Därför måste YIT betala 390 000 euro till Västmetrobolaget.

Tingsrätten anser också att YIT på grund av slarv grävt ut stationshallen omkring 3 000 kubikmeter utöver det avtalade. Byggbolaget ska därför ersätta Västmetrobolaget med 600 000 euro för det reparationsarbetet det krävde.

Också andra entreprenörer har stämt Västmetrobolaget

Tingsrättens dom har inte vunnit laga kraft utan kan överklagas till Helsingfors hovrätt.

Förutom YIT har också entreprenörerna Destia och A-insinöörit stämt Västmetrobolaget. A-insinöörit har ändå dragit tillbaka sina krav efter överenskommelse med Västmetrobolaget. Destia kräver 3 miljoner euro för förseningar.

Korrigering kl.16.46: I en tidigare version av artkeln stod att A-insinöörit kräver 2 miljoner euro av Västmetrobolaget men parterna har kommit överens utanför rättssalen och A-insinöörit har dragit tillbaka sina krav.

Diskussion om artikeln