Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Landskapsmuseet i Ekenäs först i Finland med öppet magasin

Från 2017
gammalt föremål i lager
Bildtext Vitrinskåpet från Fiskars kan snart beundras av allmänheten.
Bild: Yle/Monica Slotte

Västra Nylands landskapsmuseum i Ekenäs ger allmänheten chansen att bekanta sig med museiföremål som sällan eller aldrig visas offentligt.

Föremålen är ordnade i föremålsgrupper och tillhör olika museer i Västnyland.

Ekenäs först i Finland

Västra Nylands landskapsmuseum kommer som första finländska museum att öppna sitt magasin för besökare.

Förebilden kommer från Blekingemuseet i Sverige, berättar museichef Dan Lindholm.

man invid museiföremål
Bildtext Museichef Dan Lindholm vill presentera verksamheten.
Bild: Yle/Monica Slotte

- Där talar man om öppna magasin, öppet arkiv eller lagerutställning. Sverige är en föregångare inom området och har praktiserat det här redan en längre tid. Det är vanligt också på olika håll i Europa.

Museipersonalen i Västnyland ska resa över till Sverige och inhämta mera information.

Lindholm vet redan berätta att de öppna magasinen har blivit mycket populära på svenskt håll. Så till den grad att man från museets sida blev tvungen att stänga dörren och inhibera besöksturer.

Sällsynt chans

Enligt Lindholm är det bara en bråkdel av ett museums samlingar som blir utställd.

Ett föremål kan ha funnits 100 år i museets ägo men aldrig visats offentligt.

Men nu ska besökare under kontrollerade former och i begränsade grupper kunna komma och titta på museiföremålen och hur de förvaras.

kappsäck på hylla
Bild: Yle/Monica Slotte

Blir det en hel busslast delas besökarna i två grupper med maximalt 20 personer åt gången.

Det gör besöket smidigare och gruppen lättare att hantera också för guiden.

- Vi har haft grupper här tidigare och det är lätt hänt att människor "försvinner" i samlingarna. Man vill också gärna röra vid föremålen och känna på saker och ting och det är inte meningen.

Inga djupa fickor

Besökarna stiger först in i ett mottagningsrum där de får hänga av sig ytterkläderna innan de kan kliva in i magasinet.

De olika föremålsgrupperna som presenteras sätts som bäst samman.

gammal radio
Bild: Yle/Monica Slotte

Samlingarna lever också, vissa föremål kan vara utlånade och utbytta.

- Det kan hända att ett föremål får en lottovinst och får komma på en utställning.

En annan tanke med det öppna magasinet är att visa vad ett landskapsmuseum sysslar med.

Huvuduppgiften är att bevara föremål för kommande generationer. I Ekenäs samsas föremål från sex olika museer på hyllorna.

Många, många stolar

Samlingarna utgör en guldgruva för forskare eller studerande och kunde utnyttjas flitigare.

Den som intresserar sig för till exempel stolens kulturhistoria kan ta del av ett brett men samlat utbud av modeller och variationer.

kvinna invid museiföremål
Bildtext Föremålsforskare Lena Dahlberg säger att små saker inte ställs ut.
Bild: Yle/Monica Slotte

Föremålsforskare Lena Dahlberg från EKTA och museiamanuens Leena-Maija Halinen från Lojo museum ordnar gamla radio- och tv-apparater på hyllor i magasinet.

- Vi försöker få dem i rätt ordning tidsmässigt. Här finns radioapparater som är tillverkade i Lojo men de är av nyare årgång. Det är spännande att få visa upp vad vi har istället för att sitta och gömma dem i våra förråd, säger Lena Dahlberg.

gunghästar
Bild: Yle/Monica Slotte

Dahlberg gissar att det öppna magasinet kan intressera bland annat äldre generationer som tittar på olika föremål med sina barnbarn. Och de som är intresserade av föremålshistoria i största allmänhet.

Lokal produktion presenteras

Amanuens Leena-Maija Halinen är nöjd med att föremål från Lojo museum har fått en fristad i Ekenäs.

Samarbetet mellan museerna fungerar bra och inger trygghet i statliga spartider.

kvinna invid museiföremål
Bildtext Leena-Maija Halinen är amanuens vid Lojo museum.
Bild: Yle/Monica Slotte

Hon pekar ut lokalt tillverkade produkter.

- Den där Finlux tv:n är tillverkad i Lojo, liksom Luxor-radion. Och så finns det många föremål i plast.

Given med ett öppet magasin ska inledas i höst och är infört i årets budget och verksamhetsplan, säger Dan Lindholm, chef för Västra Nylands landskapsmuseum EKTA.

- Den största utgiften handlar om att förstora en dörröppning. Annars handlar det mera om en koordinering av befintliga personalresurser och de praktiska arrangemangen kring hur vi tar emot grupper.

- Här är det tänkt att ansvaret fördelas mellan muséerna, förklarar Lindholm.

gamla museiföremål
Bild: Yle/Monica Slotte

Det senaste tillskottet av föremål kommer från Mjölbolsta sanatoriemuseum, av dem ska byggas en egen helhet.

Också i övrigt representerar hyllinjerna olika teman.

Öppna magasin har inte tillämpats i Finland annat än vid enstaka tillfällen.

- Det hänger ihop med säkerhetsaspekten. Vanligtvis förvaras museiföremål så att allmänheten inte vet var de finns. Det finns alltid en risk med att släppa in besökare och guidningarna måste göras på föremålens och samlingarnas villkor.