Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kyrkan backar i frågan om att höja tomthyror på Lövö – invånarna fortfarande missnöjda

Från 2017
Lövö och Drumsö utmärkt på en karta.
Bildtext Invånarna är inte nöjda med vad församlingarna föreslår.
Bild: Yle

Kyrkan backar i frågan om att chockhöja tomthyrorna på Lövö, men invånarna är långt ifrån nöjda. På det gemensamma kyrkorådets möte på torsdag kväll kom kyrkan med ett kompromissförslag. Kyrkofullmäktige fattar det slutliga beslutet i frågan i maj.

I stället för att höja arrendehyrorna på en gång sker höjningen under en övergångsperiod på 15 år. Värdet på marken bestäms enligt det lägsta expertutlåtandet - inte på basis av ett medeltal, vilket var den ursprungliga planen.

Församlingarna i Helsingfors är också beredda att nöja sig med en lägre avkastning än planerat. I praktiken betyder det att församlingarna årligen vill få en avkastning på fyra procent på arrendehyrorna. Ursprungligen strävade kyrkan efter en fem procents avkastning.

- Samfälligheten vill vara en god, långvarig, skälig och rättvis hyresvärd, säger Juha Rintamäki, ordförande för gemensamma kyrkorådet i Helsingfors, i ett pressmeddelande.

Församlingarna i Helsingfors och Vanda äger största delen av marken på Lövö. Kyrkan fick Lövö som en donation på medeltiden.

Lövöbon Johan Storgårds är bestört över planerna på att höja tomthyrorna på Lövö.
Bildtext Lövöbon Johan Storgårds är missnöjd med kyrkans kompromissförslag.
Bild: Yle/Kristian Svensson

Invånare: Kompromissen finns bara på papper

Enligt Lövöbon Johan Storgårds är kyrkans förslag ingen kompromiss.

- Det är bara ord, i praktiken betyder det ingenting. I praktiken har vi räknat att bostadsvederlaget för en 85 kvadratmeters lägenhet kan stiga till över 1100 euro per månad enligt det reviderade förslaget, säger Storgårds.

- Motsvarande lägenhet hyrs ut för 1200 euro per månad. Vi invånare ser ingen logik i det här, säger Storgårds.

Enligt Storgårds kan invånare och bostadsaktiebolag inte gå med på kyrkans kompromissförslag.

- Om det ursprungliga förslaget hade gått igenom så skulle bostadsvederlaget ligga långt över marknadshyran. Vad finns det för skälighet i kyrkans agerande på den här punkten, frågar Storgårds.

Experter på församlingarnas sida

Helsingfors församlingar har hört många experter för att komma fram till en kompromiss i hyresfrågan. Av flera utlåtanden framgår det att experter tycker att församlingarna inte har oskäliga krav gällande hyran.

- Om och när avkastningen ligger mellan fyra och sex procent kan hyran på inga grunder anses vara oskälig, skriver Vesa Majamaa, emeritusprofessor i miljörätt, i ett utlåtande.

De höjda hyrorna innebär att bostadsvederlaget kan stiga med omkring 5-7 euro per kvadratmeter. Den summan är för stor, anser många invånare.

- Sista kapitlet i det här sammanhanget är inte skrivet i och med kyrkorådets förslag, säger Storgårds.

Kyrkofullmäktige fattar beslut i frågan på sitt möte den 11 maj.