Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Samjouren vid Borgå sjukhus ska bli effektivare

Från 2017
Jourpolikliniken vid Borgå sjukhus.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Allt utgår från patienten när samjouren vid Borgå sjukhus nu förbättrar sin service.

I ett nötskal kan man säga att det handlar om att förkorta väntetiden och förbättra möjligheten att få vård.

Vid samjouren utgår man ifrån en ledarskapsfilosofi och ett utvecklingsverktyg som benämns med förkortningen LEAN - engelska för mager, tunn eller trimmad.

- Ursprungligen kommer arbetssättet från den industriella världen i Japan, men det går också att tillämpa inom vården. Det är kunden, eller i vårdsammanhang patienten, som är i centrum, förklarar utvecklingsdirektören vid Borgå sjukvårdsområde, Maarit Bergman.

Vård, sjukhus, patient
Bild: Yle/Tiina Karjalainen

Patienten i centrum

Det handlar med andra ord om att helt enkelt bygga upp en värdegrund för patienten.

- Det gäller att iaktta vårdprocesserna utgående från patienten. Ett konkret exempel är att försöka minimera patientens väntetid till polikliniken, jouren och till olika undersökningar, förklarar Bergman.

Inom ramen för LEAN, erbjuds vårdpersonalen olika verktyg och problemlösningar som de kan utnyttja på olika sätt i de olika vårdenheterna - och allt detta för att kunna komma till den punkt där de i vårdsituationen utgår alltmer från patientens behov.

- Till exempel då det gäller utvecklingen inom psykiatrin, har vi haft med en person med personlig erfarenhet av vården, en specialist, som tillför ytterligare synvinklar på vården sedd ur patientsynvinkel, förklarar Bergman.

sjukhus
Bild: Yle/Jeanette Winberg

Dubbleringar försvinner

Den möjligheten har man inte haft vid jouravdelningen men i projekt och processer som ligger i framtiden kommer samjouren vid Borgå sjukhus att försöka införa det sättet att arbeta.

- Vi kommer i högre grad att ha patientens representant med i vårdprocessen och den personen kan betygsätta vår "vårdprodukt", säger Bergman.

Bergman tror att i och med arbetssättet LEAN, kommer mycket onödigt och dubbelt vårdarbete att försvinna vilket resulterar i att till exempel väntetiden för patienten kommer att minska.

- Det är personalen och de professionella inom vården som utvecklar sättet att arbeta med stöd och välsignelse av enhetens ledning och inte tvärtom, det vill säga att ledningen skulle komma med ett nytt arbetssätt som vårdpersonalen sedan ska försöka tillämpa, förklarar Bergman.

En blodtrycksmätare och ett antal 20 eurossedlar i en illustrativ bild.

Modell av Ensto

LEAN är ett universalverktyg som främst har vunnit terräng inom företagsvärlden. I Borgå använder sig till exempel Ensto-koncernen av nämnda koncept. I april besökte samjouren vid Borgå sjukhus Ensto för att bekanta sig med arbetssättet i praktiken.

- Ensto har utvecklat sina funktioner och använt sig av LEAN-modellen sedan 2011. Förutom med Ensto har vi också bekantat oss med modellen inom rehabiliteringssjukhuset Armila i Villmanstrand. Det är det sjukhus i Finland som nått längst inom LEAN-systemet, berättar Bergman.

Även om man inom samjouren vid Borgå sjukhus inte ännu nått lika långt som Armila, så är man på god väg.

- Arbetet inom ramen för LEAN går framåt, men färdigt blir det ju aldrig. Det här är en pågående process och en ständig utveckling utan slut, säger Bergman.

Diskussion om artikeln