Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skötseln av Ramsholmen i Ekenäs delar meningarna

Från 2017
nerfallna trädgrenar hus i bakgrunden
Bildtext Är Ramsholmen skog eller park?
Bild: Yle/Monica Slotte

Det är förbjudet att fälla eller forsla bort lövträd från grönområdet Ramsholmen i Ekenäs.

Ramsholmen hör till Natura 2000-nätverket och är fredat enligt naturskyddslagen.Tidigare betraktades området som en vårdad parkskog.

Skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson vill slå bättre vakt om lövträdsbeståndet på Ramsholmen i Ekenäs.

Enligt den rådande skötselplanen får man varken fälla eller forsla bort lövträd. Träden får inte gallras och täta bestånd växer upp där trädkronorna inte får utrymme.

Det är bara träd som kan vara farliga och färdiga att falla som får fällas.

- Vi får gallra och röja på ett område 15 meter från stigarna efter bron till festplatsen, vitsipporna till fromma.

Man får minska på tallarna och forsla bort dem. Alla utländska träd skall egentligen bort, hit hör hästkastanjer och lärkträd. Problemet är att man inte har ett ställe dit man kan föra stammarna.

Besvikna besökare

Carl-Johan Jansson har ryckts i ärmen och blivit uppringd av bekymrade motionärer och flanörer som reagerat på att området ser ovårdat ut.

man med hundar i skogsmiljö
Bildtext Skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson med hundarna Ika och Fanny.
Bild: Yle/Monica Slotte

- Responsen har varit att det ser för jäkligt ut, helt enkelt. Döda, sjuka och kullfallna träd är ingen vacker syn. Murken ved behövs för insekter och svampar men för mycket är för mycket.

Han tycker själv att man i högre grad borde få ta hänsyn till estetiska värden och inte bara de ekologiska aspekterna.

- Jag har sträckt upp händerna. Jag hoppas vi kunde återgå till den gamla skötselmodellen men jag har förstått att det är hart när omöjligt i dagens läge.

Hästar och svedjebruk

Ekenäs stad använde Ramsholmen som betesmark från medlet av 1800-talet. Ännu i början av 1900-talet gick stadsbornas hästar och betade här.

Hagen fungerade också som betesmark men här bedrevs även svedjebruk.

Det var forstmästare Torsten Rancken som påbörjade skötseln av Ramsholmen år 1947. Hans tanke var att gynna de ädla lövträden och ge dem livsrum.

omkullfallna träd i skogsmiljö
Bildtext Endel träd lämnas att ligga.
Bild: Yle/Monica Slotte

Stränga bestämmelser

Skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson vid Raseborgs stad ser helst att området lämnas utanför det europeiska Natura 2000-nätverket och den nu rådande skyddsbeteckningen upphävs.

Han efterlyser en bättre balans mellan att freda och ansa och ser helst att man återgår till den tidigare skötselplanen.

- Det förvånar mig en aning att området kom med i Natura 2000-nätverket och att det har fått en såpass stark skyddsbeteckning. De rätta kriterierna saknas. Det är trots allt en väldigt ny biotop. Här saknas arter man annars finner i motsvarande naturliga område.

förfallen byggnad
Bildtext Områdets byggnader förfaller.
Bild: Yle/Monica Slotte

Att man kom med i nätverket bedömer Jansson som ett hastverk också om den bakomliggande tanken var god.

- Man ville säkert bespara området från exploatering och byggande och då var nätverket ett effektivt redskap. Jag tror inte att de som såg till att det kom med hade klart för sig vilka konsekvenserna skulle bli.

Den senaste avverkningen som utfördes ledde till att Carl-Johan Jansson polisanmäldes. NTM-centralen yrkade på brottsutredning utifrån fällningen av tallar.

En park borde städas

Ekenäsbon Malou Ilmoni söker sig gärna till Ramsholmen varje morgon, nu för att välkomna vårens första vitsippor.

Hon njuter av naturen och fågelsången och ser området som otroligt värdefullt.

kvinna i lila basker och halsduk
Bildtext Malou Ilmoni tycker att Ramsholmen kunde snyggas upp en aning.
Bild: Yle/Monica Slotte

- Jag tycker om tanken att träden ska få falla och ruttna, att det får komma maskar och fåglar som äter av dem. Men nu tyckte jag för första gången att det börjar se litet skräpigt ut. Det finns jättemycket kullfallna träd och också sågade som ligger kvar. Jag tycker att de kunde forslas bort och bli till ved.

Var drar man då gränsen mellan park och skog?

- Nå, det var just det jag funderade på. Det här är ju inte en skog eftersom man gör ingrepp och här finns bänkar. Eftersom man ska kunna sitta och betrakta skönheten så borde nog området vara litet ordentligare, man borde rensa mera. En park borde skötas, säger Malou Ilmoni.

Diskussion om artikeln