Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Märkliga turer kring JK-utnämning

Från 2017
Uppdaterad 29.04.2017 07:46.
Statsminister Juha Sipilä i närbild.
Bildtext Sipilä fick på fredagen svara på frågor kring den fördröjda utnämningen
Bild: LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Utnämningen av en efterträdare till justitiekansler Jaakko Jonkka drar inte bara ut på tiden - den får också allt märkvärdigare former.

Det har brådskat med utnämningen eftersom Jonkka går i pension i maj. Nu tycks det hela dra ut på tiden, samtidigt som både presidenten och statsministern ser sig nödgade att kommentera processen.

I går, på torsdagen, hette det att utnämningen av den nya justitiekanslern fördröjs på grund av bytena på ministerposterna.

Den sannfinländska justitieministern Jari Lindström hade ett färdigt förslag, men det föll då justitieministerposten gick till Samlingspartiet och Antti Häkkänen.

Presidenten stoppade utnämningen?

Men Helsingin Sanomat skrev på fredagen att det var president Sauli Niinistö som hade stoppat utnämningen av professor Veli-Pekka Viljanen från Åbo Universitet.

Niinistö ska enligt tidningen ha varit missnöjd med ministeriets förslag att utnämna Viljanen till posten, varefter Sipilä drog bort ärendet från statsrådets föredragningslista.

Det här trots att de övriga kandidaterna redan hade underrättats om att Viljanen var statsrådets kandidat.

Via sin presschef meddelade president Niinistö på fredagen att det är han som i sista hand utnämner justitiekanslern.

President Sauli Niinistö i presidentslottet i Helsingfors den 5 april 2017.
Bildtext Sauli Niinistö
Bild: Lehtikuva

- Den rätten att "ingripa" ger grundlagen, säger Niinistö.

Sipilä: Presidenten försökte inte påverka utnämningen

Samma dag tentades statsminister Sipilä av journalister i riksdagen om utnämningsfrågan.

Han medgav att han hade diskuterat utnämningen med presidenten, men Sipilä förnekar att presidenten på något sätt skulle ha försökt påverka ärendet.

- Jag har varit i kontakt med presidenten, men han har inte framfört åsikter om vem som borde utses till JK, sade Sipilä.

Sipilä sade att statsrådet inte ens har hunnit behandla utnämningsfrågan ännu.

- Statsrådet har ingen åsikt i frågan - därför har det varit för tidigt att diskutera några namn med presidenten.

När statsrådet har ett enigt förslag om vem som ska efterträda Jaakko Jonkka på justitiekanslersposten, läggs det fram för presidenten som sedan fattar sitt beslut, sade Sipilä.

- Det är så det går till.

Utnämningen har beretts i Justitieministeriet. Den avgående justitieministern Jari Lindström (Sannf) ville på fredagen inte kommentera frågan .

Tuomas Pöystis kandidatur väcker frågor

Det namn som förekommit i spekulationerna om vem som i stället för Viljanen ska efterträda Jonkka är juris doktor Tuomas Pöysti.

Han är understatssekreterare vid Social- och hälsovårdsministeriet och ansvarig för social- och hälsovårdsreformen.

tuomas pöysti
Bildtext Tuomas Pöysti, understatssekreterare
Bild: Yle/Antti Lempiäinen

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Maria Tolppanen säger att det blivit kohandel kring utnämningen av JK.

Hon förundrar sig i ett pressmeddelande över statsminister Sipiläs agerande i frågan.

- Sipilä förklarade att förslaget att utnämna Viljanen dras tillbaka eftersom justitieministern byts ut. Men förslaget drogs tillbaka före ministerbytet var fastslaget, påpekar Tolppanen.

Hon ifrågasätter också en eventuell utnämning av Tuomas Pöysti.

- Som understatssekreterare vid statsrådet har Pöysti ansvarat för social- och hälsovårdsreformen. Det vore konstigt om Pöysti - i posten som JK - skulle ta ställning till frågor som han själv ansvarat för på en tidigare post.

Justitiekanslersämbetet:
"Finlands två högsta laglighetsövervakare med parallell behörighet är justitiekanslern i statsrådet, som utnämns av republikens president, och riksdagens justitieombudsman, som utses av riksdagen. Justitiekanslern arbetar i anslutning till statsrådet och övervakar lagligheten i regeringens och ministeriernas samt republikens presidents ämbetsåtgärder. Justitiekanslern övervakar dessutom att domstolar, myndigheter och tjänstemän samt andra som ålagts ett offentligt uppdrag följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Justitiekanslern har även vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över advokater".

Diskussion om artikeln