Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Orenat fosforhaltigt vatten från farmområde leds ut i havet i Jakobstad

Från 2017
Vattnet från farmområdet i Jakobstad rinner ut i havet i Fäboviken.
Bildtext Vattnet från farmområdet i Jakobstad rinner ut i havet i Fäboviken.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Det orenade vatten som runnit ut från farmområdet Vallan i Jakobstad innehåller fosforhalter långt över det tillåtna i miljötillståndet. Bassängkapaciteten är inte tillräcklig på området och vattnet måste ledas förbi reningsverket vid snösmältning och häftiga regn.

Målnivån för fosforhalterna för utgående vatten från gamla farmområden är 2mg per liter. På farmområdet i Jakobstad har nivåerna legat upp till sex gånger den här nivån visar mätningar i höstas.

På nya farmområden måste urinen och gödseln tas om hand så att näringsämnen inte leds ut i naturen.

Farmarnas ansvar att ordna reningen

Riksdagsman Mats Nylund har i en tidigare intervju kring problemen med farmområdet i Jakobstad förnekat att lagarna borde skärpas.

Det är inget fel på lagarna som reglerar pälsfarmernas miljöfrågor enligt Nylund.

Finns det några fel och brister i sammanhanget så finns de på övervakningssidan enligt Nylund.

Drygt hälften av de tio farmerna på farmområdet i Jakobstad är av den storleksklassen att övervakningen sköts av NTM- centralen, de övriga övervakas av staden.

Överinspektör Martin Stenbacka vid NTM- centralen som sköter övervakningen av pälsfarmerna håller inte med Mats Nylund.

- Principen är den att miljötillståndet utgår ifrån att allt vatten skall ledas via reningsverk, säger Martin Stenbacka.

- Vi kan inte vara på farmen dygnet runt och övervaka, det är upp till de ansvariga på farmerna att de sköts enligt verksamhetstillståndena.

Vilka skyldigheter har farmarna att meddela NTM- centralen och staden om det är problem med reningen?

- Nog skall de meddela direkt om det rinner över i bassängerna.

Gör de det?

- Nå, det är kanske varierande men jag förstod att de hade meddelat staden Jakobstad i vår att man hade problem där.

Nya försök att få bukt med problemen

Farmarna och deras organisationer skall ta fram en handlingsplan för Vallan området och reningen av det utgående vattnet till början av juni.

De åtgärder som hittills vidtagits har inte haft avsedd effekt och det behövs åtminstone mera bassängkapacitet att lagra vatten i för att orenat vatten inte skall ledas ut via Vallbäcken till havet.

Farmområdet Vallan är Österbottens största enskilda farmområde och efter valpningen finns det över 100 000 rävar på området.

Diskussion om artikeln