Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Frånskilda Marias dagvårdsavgift chockhöjdes

Från 2017
Uppdaterad 02.05.2017 09:25.
"Maria" med högen av dokument som har att göra med barnens dagvårdsavgift.
Bildtext "Maria" med högen av dokument som har att göra med barnens dagvårdsavgift.
Bild: Yle/Anna Kurtén

Vasabon Maria betalar en sju gånger högre avgift för sina två barns dagvård från och med mars. Föräldrar med delad vårdnad får inte längre separata dagvårdsräkningar.

Vasabon Maria och hennes exman har delad vårdnad om två barn i dagisålder.

Sedan de skilde sig har de fått varsin dagvårdsräkning baserad på respektive inkomst. Maria har tidigare betalat en månadsavgift på 70-80 euro för de två barnens dagvård.

Maria vill vara anonym på grund av ärendets känsliga natur.
Bild: Yle/Anna Kurtén

Ny lag ställer högre krav på föräldrarna

Den 1 mars i år trädde en ny lag om klientavgifter inom småbarnspedagogik i kraft.

Enligt den nya lagen fastställs barnets dagvårdsavgift på basis av den familjs inkomster där barnet enligt befolkningsdatasystemet bor.

Vårdnadshavarna ska sinsemellan komma överens om hur betalningen av dagvårdsavgiften fördelas mellan dem.

Enligt den nya lagen räknas dagvårdsavgiften ut på basis av den familjs inkomster där barnet bor.

- En skilsmässa är redan problematisk på så många andra sätt. Det nya systemet ställer till med stora problem för mig och min exman, säger Maria.

Eftersom barnen är skrivna på Marias adress kommer dagvårdsräkningen numera i hennes namn trots att Maria och exmaken har delad vårdnad om barnen och de bor hälften av tiden hos honom.

Maria har överklagat ett tidigare beslut om dagvårdsavgift men det gick inte igenom.
Bild: Yle/Anna Kurtén

Dagisavgiften steg med flera hundra euro

Dagvårdsavgiften har stigit rejält eftersom Marias nya sambo har en hög lön.

- Nu har jag fått en 551 euros räkning i mitt namn och borde då kräva hälften av summan av min exman. Jag måste alltså sitta och försvara det här beslutet och säga att jag behöver 275 euro i månaden av honom kontinuerligt. Jag har ju inte råd med räkningen själv.

Maria säger att exmannen hittills inte har gått med på att betala halva dagvårdsavgiften.

Det kan hon delvis förstå eftersom den summan är cirka 100 euro högre än avgiften han tidigare betalat för barnens dagvård.

- Han säger att varför ska han betala för att min nya sambo tjänar så bra att vi nu betalar maxavgift för barnens dagvård. Så nu har jag betalat avgiften själv.

Min exman frågar varför han ska betala mer för att vi har bättre ekonomi.

Plastleksaker vid sandlåda.
Bild: Lotta Sundström / Yle

Förväntas ha delad ekonomi

Maria säger att det känns som om det förutsätts att hennes nya sambo Peter deltar i betalningen av dagvårdsavgiften eftersom det är hans höga inkomst som gjort att Marias barns dagvårdsavgift har stigit så mycket.

- Men hur kan det vara så? Han har inget ansvar för barnen och vi har inte delad ekonomi. Han har en egen tonårsdotter som han är ansvarig för.

Maria säger att de har funderat på om de måste flytta isär för att få ekvationen att gå ihop.

- Jag vill inte begära pengar av min sambo eftersom han inte har något med saken att göra.

Väskor och kläder som hänger i en garderob på daghem.
Bild: Yle/Juho Karlsson

Underhållsavtal enda lösningen

Maria har varit i kontakt med socialbyrån och där sa de att det enda de kan göra är att Maria och hennes exman kommer dit och skriver under ett underhållsavtal där dagvårdsavgiften räknas in.

- På socialbyrån räknar de enbart med mina inkomster, inte Peters, när de gör sina uträkningar. Det är så det ska vara, säger Maria.

Hon säger att hon blir tvungen att vända sig till socialbyrån om hon inte hittar en lösning med exmannen.

- Men det borde vara en självklarhet att en separat dagvårdsräkning skickas till båda föräldrarna om de inte bor tillsammans, säger hon.

Vasa stad: Jättedåligt system

Lillemor Gammelgård, direktör för småbarnsfostran vid Vasa stad, säger att man från stadens sida är mycket besviken på det nya systemet.

- Det är självklart att det här är ett stort problem i kommunerna, det tycker alla. Vi ser ju i vardagen hur svårt det kan vara med skilsmässor och föräldrar som inte kommer överens annars heller.

- Den nya lagen gör att de måste börja slåss om pengar fast de är skilda. Det är jättedåligt men vi måste följa lagen och fakturera enligt den.

Det här är ett stort problem men vi måste följa lagen.

― Lillemor Gammelgård, direktör för småbarnsfostran vid Vasa stad

Gammelgård säger att det var mycket rättvisare då föräldrar med delad vårdnad fick varsin egen avgift.

Från Vasa stad har man varit i kontakt med Kommunförbundet som också försökt påverka i frågan men utan resultat.

Lillemor Gammelgård direktör för småbarnsfostran
Bildtext Lillemor Gammelgård.
Bild: Yle/Caroline Lång

Målet var ett enhetligt system

Jarkko Lahtinen, sakkunnig inom barndagvård vid Kommunförbundet, säger att målet med den nya lagen har varit att skapa ett enhetligt system som är likadant för alla.

- Tidigare fanns det inte specificerat i lagen hur dagvårdsavgiften skulle fördelas mellan föräldrar med delad vårdnad. I vissa kommuner delades räkningen mellan dem och i andra kommuner gick räkningen bara till den ena föräldern.

En förhandlingsfråga mellan föräldrarna

Enligt Lahtinen är den nya lagen väldigt tydlig på den punkt som gäller månadsavgiften och hur den ska räknas.

- Kommunen kan inte längre ge familjerna den servicen att de delar upp räkningen. Det är då upp till föräldrarna att komma överens om hur de fördelar summan sinsemellan. Det ingår i de saker man förhandlar om när man har delad vårdnad.

Lahtinen påpekar ändå att man också i den gamla lagen beaktade en eventuell ny partners inkomster.

- Då det är frågan om en nyfamilj där mamman eller pappan har en ny partner och de bor på samma adress så räknas bådas inkomster. Så är det nu och så var det också tidigare.

Dagisavgiften hör till de ärenden man förhandlar om när man har delad vårdnad.

― Jarkko Lahtinen, Kommunförbundet

Möjligt att anhålla om sänkt avgift

För att undvika problemet med att den nya sambons inkomster påverkar Marias barns dagvårdsavgifter borde man enligt Jarkko Lahtinen kunna bevisa att man inte har delat hushåll och delad ekonomi.

Lahtinen säger att en familj alltid kan anhålla om sänkt dagvårdsavgift av olika orsaker.

Då måste man motivera för kommunen till exempel vilka inkomster man inte borde beakta vid uträkningen av dagvårdsavgiften.

Allt måste gå att bevisa

I lagen har man räknat upp inkomster som automatiskt räknas bort men en familj kan ha många andra orsaker till att man borde få sänkt avgift.

Kunde Maria i vårt exempelfall anhålla om sänkt avgift med hänvisning till att hon och sambon har helt separat ekonomi?

- Det är svårt eftersom de bor tillsammans. Om båda verkligen ansvarar för sina egna utgifter till 100 procent är det troligen också så att den ena är underhyresgäst hos den andra. Då borde det här också gå att bevisa.

- Annars uppstår en situation där man räknas som nyfamilj och bådas inkomster beaktas.

Separat ekonomi skulle betyda att den ena är underhyresgäst hos den andra.

― Jarkko Lahtinen, Kommunförbundet

Lahtinen vill inte ta ställning till om den nya lagen är bra eller dålig på den här punkten.

- Jag förstår förälderns synvinkel i det här exempelfallet. Men lagen går säkert inte att skriva på ett sådant sätt att alla olika slags familjer och familjesituationer skulle beaktas. Det finns alltid enskilda fall som är problematiska.

Maria och Peter heter egentligen något annat.