Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Snart kan du ge ditt barn fyra förnamn och dubbelt efternamn

Från 2017
Uppdaterad 02.05.2017 14:35.
Grafisk bild med pojke samt flicka som håller upp skyltar med förnamn.
Bild: Yle/

Namnlagen kommer helt att förnyas. Finländarna ska bland annat få ändra sitt släktnamn utan att motivera det. Barn till föräldrar med olika efternamn ska också kunna ges ett dubbelnamn, enligt den nya lagen.

Justitieministeriets arbetsgrupp vill göra namnlagen friare. Också i framtiden ska en del förnamn vara könsbundna, men namn som inte har etablerats som varken kvinno- eller mansnamn ska kunna användas av båda könen.

Det finns en del finländska namn som är könsneutrala; bland annat de gamla namnen Vieno och Kaino. Också det nyare namnet Tuisku är ett namn som getts både åt pojkar och flickor.

Målet med den nya namnlagen är att få den att bättre motsvara dagens samhälle. Familjer ser annorlunda ut nu än för femtio år sedan, familjerna är allt mera internationella, allt flera lever i samboförhållanden och folk vill ge sina barn mer individuella namn.

Namnändringar ska kunna göras via nätet

Det ska också bli lättare och mindre byråkratiskt att byta namn och ett namnbyte ska behandlas snabbare än idag. Dessutom vill man utveckla en tjänst som gör det möjligt att byta namn via nätet.

Den nuvarande namnlagen är från 1986. Jämfört med många andra länder har vi en ganska sträng lagstiftning.

Namnen som ges måste idag passa in i den finländska kulturen och traditionen. Också det här ska luckras upp enligt den nya namnlagen.

Ett namn får inte vara till förtret för sin bärare, så det får inte betyda någonting fult. Då den nya namnlagen blir verklighet kommer namn att bedömas på olika sätt beroende på om det ges till ett barn eller den är en fullvuxen som vill ändra sitt förnamn.

Hela familjen kan ta ett dubbelnamn

Enligt det nya lagförslaget ska barn vars föräldrar ha olika efternamn kunna få ett dubbelnamn. Också makar med olika namn ska båda två kunna ta dubbelnamn och då fritt välja ordningsföljd på efternamnen. Ordningsföljden behöver inte heller vara densamma för makarna.

Det här skulle göra det möjligt för makarna att behålla sin egen namnidentitet men samtidigt visa att man hör ihop.

Också i framtiden ska makarna kunna ta ett helt nytt efternamn som också barnet får automatiskt.

Också par som lever i samboförhållanden ska kunna ta ett gemensamt namn. Sambon ska kunna ta ett gemensamt namn om de bott ihop i minst fem år, om de har ett gemensamt barn eller om de har gemensam vårdnad för ett barn.

Också par som lever i ett registrerat parförhållande ska kunna ta ett gemensamt namn.