Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ilmarinen bjuder högst - den ekonomiska tillväxten blir snabbare

Från 2017
En person köper något, betalar med kort
Bild: Lehtikuva / Trond H. Trosdahl

Arbetspensionsbolaget Ilmarinen kommer med den hittills mest optimistiska tillväxtprognosen för Finlands ekonomi.

Ilmarinen förutspår en tillväxt på 2,0 för både 2017 och 2018.

Inget prognosinstitut har trott på en lika snabb tillväxt för det här året. För 2018 har även PTT och OP gruppen förutspått en tillväxt på 2,0 procent.

Ilmarinens prognos utgår från en god utveckling på hemmamarknaden och på att exporten börjar återhämta sig.

Den viktigaste enskilda faktorn i prognosen är investeringarna i hemlandet, som väntas öka med fyra procent i år. Det handlar om både byggande och investeringar i maskiner och apparatur.

Bra utsikter för exporten

- Tillväxten har redan länge varit svag i flera av Finlands viktiga exportländer. Nu har situationen förbättrats i och med att tillväxten har tagit fart i euroländerna, säger direktör Jaakko Kiander på Ilmarinen.

Kiander säger att utsikterna har förbättrats för alla exportmarknader. Också Rysslands ekonomi väntas få en uppgång.

Exporten drar också nytta av konkurrenskraftsavtalet som sänker arbetskraftskostnaderna och förbättrar konkurrenskraften, konstaterar Kiander.

Ökad skuldsättning

Kiander noterar också att konsumenternas tro på Finlands och den egna ekonomin förbättrats. Det här ökar den privata konsumtionen och byggandet.

Enligt Kiander har hushållens skuldsättning ökat snabbare än inkomsterna, men än så länge är det här inte ett problem för Finlands ekonomi.