Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lägre dagisavgifter, mer pengar till försvaret - riksdagen diskuterar regeringens budget

Från 2017
Uppdaterad 03.05.2017 13:47.
Dagisbarn i sandlådan
Bild: Mikael Crawford/Yle

Syns det någon ljusning för den offentliga ekonomin? Vilka sektorer får mer resurser? Och varifrån ska pengarna tas? Frågorna är många inför riksdagsdebatten om de offentliga finanserna.

I sin halvtidsöverläggning i slutet av april enades regeringen om en rad med åtgärder för återstoden av regeringsperioden.

Regeringen vill bland annat satsa mer pengar på försvaret och polisen, samt sänka dagvårdsavgifterna.

Sammanlagt får polisen, skyddspolisen, gränsbevakningen och försvaret 100 miljoner euro i tilläggsfinansiering. Av tilläggssatsningen går hälften, det vill säga 50 miljoner, till försvaret.

Dagvårdsavgifterna kommer att sänkas för låginkomsttagare och familjer med flera barn. Enligt regeringens beräkningar kommer 6700 familjer att befrias från dagisavgifter. För familjer med fler barn i dagvård minskar avgifterna märkbart.

I budgetramen för 2018-2021 ingår också ett tillägg för studerande med familj samt satsningar på forskning och utbildning.

Bland annat kommer Finlands Akademi att få 50 miljoner euro för olika spetsprojekt under åren 2018 och 2019 och Tekes 70 miljoner euro för forskning och innovationer.

Yrkesutbildningen som skurits ned kraftigt får plåster på såren i form av en tilläggsfinansiering på 15 miljoner euro.

Regeringen enades också om att binda bostadsbidraget till levnadskostnadsindex istället för hyresindex. Man hoppas att det här ska bidra till att stävja de offentliga utgifterna och hålla hyrorna på en skälig nivå.

Oppositionen: Regeringen når inte sina egna målsättningar

Oppositionspartierna har, föga överraskande, inte varit imponerade av rambudgetens innehåll.

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson efterlyser fler konkreta åtgärder för att uppnå en sysselsättningsgrad på 72 procent, som regeringen ställt som mål.

SDP:s partiordförande Antti Rinne är likaså besviken över de uteblivna satsningarna på sysselsättningen.

- Det är som att plåstra ett sår som man själv vållat, sade Rinne i sitt förstamajtal i Tammerfors.

Vänsterförbundets Li Andersson ser satsningarna på utbildning och de sänkta dagvårdsavgifterna som ett steg i rätt riktning från regeringens sida.

Åtgärderna är ändå underdimensionerade i förhållande till de stora nedskärningar som regeringen genomfört, sammanfattar Andersson.

Budgeten klubbas igenom på hösten

Rambudgeten utgör stommen för den egentliga budgetpropositionen, som regeringen presenterar på hösten.

Riksdagen debatterar rambudgeten i sitt plenum som inleds kl. 14. Du kan se debatten direkt på Yle Arenan.

Diskussion om artikeln