Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottniska företag får erkännande för arbetarskyddet

Från 2017
Anställd arbetar i Stora Ensos fabrik i Tjöck, Kristinestad.
Bildtext Anställd arbetar i Stora Ensos fabrik i Tjöck, Kristinestad.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

VEO i Vasa och Stora Enso i Kristinestad ligger i världstoppen vad gäller arbetarskydd. Det framkommer av Noll olycksfall-forumets klassificering.

Noll olycksfall -forumet beviljar årligen nivåklassificeringar för medlemsarbetsplatser som framgångsrikt främjat arbetarskyddet på sin arbetsplats. Vid beviljande av nivåklassificering granskas bland annat arbetsplatsens olycksfallsfrekvens och hur allvarliga olyckorna varit.

Därtill förutsätts noggrann undersökning av arbetsolycksfall och riktigt förfarande vid rapporteringen av farliga situationer.

På den högsta nivån, "Världstoppen", hittas 31 företag. Bland dem VEO i Vasa och Stora Enso i Kristinestad.

På den andra nivån, "Närmar sig världstoppen", finns 21 företag. Bland dem Freeport Cobalt i Karleby.

Mirka i Jeppo gör också bra ifrån sig. Företaget återfinns på den tredje högsta nivån, "På väg mot världstoppen", tillsammans med åtta andra företag.

I Finland inträffar årligen över 100 000 arbetsolycksfall, varav upp till 20 med dödlig utgång.