Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Translag, utsatta flyktingbarn och nedskärningar som drabbar utsatta - det här vill organisationer ändra när FN granskar Finland

Från 2017
Pojke står vid säng och leker.
Bild: Jeanette Björkqvist

FN:s råd för mänskliga rättigheter UNHRC granskar i dag Finland. Medborgarorganisationer har prickat Finland för brister i hur flyktingar behandlas och för nedskärningar som drabbar de mest utsatta.

Att Finland är uppe till diskussion inom UNHRC handlar om en periodisk granskning, som alla medlemsländer går igenom med jämna mellanrum. Finland har granskats senast år 2012.

Regeringen har gett FN en rapport om situationen för de mänskliga rättigheterna i Finland och om hur tidigare givna rekommendationer har förverkligats.

Organisationer oroade för flyktingarnas situation

Också medborgarorganisationer har fått säga sitt om vad de anser om situationen för mänskliga rättigheter i Finland.

Många har tagit fasta på problem med flyktingarnas situation, växande ojämlikhet i samhället och nedskärningar som drabbar de mest utsatta.

Artikeln fortsätter under faktarutan.

Organisationerna listar problem:

Flera organisationer har gett uttalanden om vad Finland borde göra för att förbättra situationen för mänskliga rättigheter.

Utsatta barn

  • Finland ska garantera dagis för alla barn och se till att dagis har tillräckliga resurser. Finland borde också sluta ta ensamkommande barn i förvar samt bli bättre på att förebygga mobbning, diskriminering och hatretorik, skriver barnskyddsorganisationer i en gemensam rapport.

Transpersoners rättigheter och våld i hemmen

Försvåra inte för de redan utsatta

  • Finland borde också ratificera Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk, ILO 169, samt inkludera samerna i processen, skriver Människorättscentret.

Beakta samernas rättigheter

Avlägsna inkomstgräns för familjeåterförening

  • Man rekommenderar också att inkomstgränserna för familjeåterförening ska avlägsnas.

Källa: Finlands FN-förbund

Däremot är många organisationer nöjda över att Finland har ratificerat konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vad har Finland gjort för att hindra våld mot kvinnor?

FN:s råd för mänskliga rättigheter kommer att behandla bland annat vad regeringen har gjort för att öka kännedomen om mänskliga rättigheter.

Man synar också regeringens åtgärder för att godkänna internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Rådet är dessutom intresserat av hur Finland förhindrar våld mot kvinnor och skyddar minoriteters rättigheter.

Andra FN-länder frågar ut

Vid granskningen representeras Finland av en delegation, ledd av social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila. Hon har med sig representanter för olika ministerier, samt företrädare för medborgarorganisationer som fungerar som oberoende observatörer.

De andra FN-ländernas representanter får i sin tur ställa frågor och ge rekommendationer.

FN:s råd för mänskliga rättigheter samlas i Genève i Schweiz på onsdag eftermiddag.

Källa: Utrikesministeriet, Finlands FN-förbund

Diskussion om artikeln