Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sjukhusfastigheterna vid HNS är gamla och sjuka

Från 2017
Uppdaterad 03.05.2017 12:36.
Reparation av fuktskada vid Kvinnokliniken
Bild: Yle/Marga Sandström

Senaste vecka konstaterades att Barnmorskeinstitutet stänger på grund av mögel. De andra sjukhusen vid HNS har också problem med inomhusluften.

Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt sätter årligen ut runt 10 miljoner euro på reparationer till följd av vattenskador och problem med inomhusluften.

Enligt fastighetschef Ingemar Borgman härstammar en del av skadorna redan från byggnadsskedet.

- Formmaterial som lämnats kvar i byggnaden och fått fukt kan börja mögla.

Vid Barnmorskeinstitutet var det just de här gamla formmaterialen som orsakade den dåliga inomhusluften i byggnaden.

Ingemar Borgman fastighetschef på HNS
Bildtext Ingemar Borgman, fastighetschef vid HNS
Bild: Yle/Marga Sandström

Inomhusgrupper utreder fuktskadorna

Vid HNS har man satsat mycket resurser på att utreda problem som orsakar dålig inomhusluft.

För fem år sedan grundades en specifik inomhusluftgrupp. Gruppen kopplas in varje gång någon får symptom.

Dess uppgift är att dokumentera och punktvis gå igenom utrymmet för att hitta källan som orsakar den dåliga luften.

I gruppen sitter representanter från arbetarskyddet, arbetshälsovården och fastighetsunderhållet. Tre experter på inomhusluft har också anställts och kopplas in då fler personer har symptom som tyder på dålig inomhusluft.

- Det är viktigt att vi har koll på helheten och kan samarbeta kring de här problemen, säger Ingemar Borgman.

Trots det tar det ofta väldigt länge innan man hittar problemet som orsakar den dåliga luften. Ibland kan det ta upp till ett år.

- Det finns så många faktorer som kan orsaka dålig inomhusluft, allt från ventilationen till vattenskador.

Gamla rör läcker

Många av sjukhusfastigheter vid HNS är byggda på 50-talet. Vatten och avloppsrör av järn går härs och tvärs inne i fastighetens golv och väggar.

De gamla rören kan börja läcka inne i konstruktionerna utan att någon genast märker det.

Sjukhusen förbrukar mycket vatten och det här är en orsak till att vattenskador lätt kan uppstå.

- Vi reparerar direkt vattenskadorna men ibland har fukten trängt in djupare än vi insett.

I de fallen kan fukten i ett senare skede leda till att luften blir dålig i ett utrymme.

Gamla avloppsrör på Kvinnokliniken i Helsingfors
Bildtext Rörinstalationer vid Kvinnokliniken
Bild: Yle/Marga Sandström

Ventilationen otillräcklig

En annan orak till att personalen kan uppleva att luften inte räcker till i ett sjukhusrum kan bero på ventilationen.

Ventilationsrören i bland annat Kvinnokliniken är för små.
De uppfyller alltså inte de krav som ställs på ventilationssystem.

Reparation av fuktskada vid Kvinnokliniken
Bildtext Kvinnoklinikens källare har en fuktskada
Bild: Yle/Marga Sandström

Fuktskada i kvinnoklinikens källare

På Kvinnokliniken renoveras källare som bäst. Man har konstaterat att det finns fukt i isoleringsmaterialet.

Fastighetschef Ingemar Bergman påpekar att det är fråga om ett lokalt fuktproblem som nu åtgärdas.

Trots det har personalen vid Kvinnokliniken också klagat och har symptom av dålig inomhusluft. Men enligt Borgman har kvinnokliniken inga problem med inomhusluften.

Hittills har inte heller de tre experterna hittat någonting som kunde orsaka dålig inomhusluft på Kvinnokliniken.

Diskussion om artikeln