Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Förälder vill ha mera svenskundervisning i Esbo

Från 2017
Svenskaundervisning, Bjärnå skola
Bildtext Esbomamma vill ha mera svenskaunderundervisning.
Bild: Yle / Monica Forssell

Esbo erbjuder färre timmar undervisning i B1-språket än sina grannkommuner.
- Det här sätter våra barn i ofördelaktig position, säger Esboföräldern Tuija Heikkilä.

- Jag jobbar själv som lärare i Helsingfors och har följt med arbetet med den nya läroplanen på nära håll. Givetvis utgick jag ifrån att min hemkommun Esbo följer samma linje, berättar Heikkilä.

En student gör anteckningar i sitt häfte på två språk.
Bildtext Tuija Heikkilä vill att Esboelever är på samma nivå som grannkommunerna.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Fullmäktige valde en annan väg

- Jag grävde i gamla mötesprotokoll och kunde läsa att våra rektorer nog ville ha samma mängd B1-svenska som Helsingfors och Grankulla, men fullmäktige valde en annan väg, berättar Tuija Heikkilä.

Helsingfors erbjuder sina elever två veckotimmar mera skolvenska från årskurs sex än Esbo, vilket betyder två hela kurser.

B1-språket läser eleverna mellan årskurs sex och nio.

Esbo fullmäktigegård - detalj utanför porten på stadens vapen i brons
Bildtext Esbo fullmäktige valde en annan väg en stadens rektorer.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Invånarinitiativ på gång

I slutet av april lade Tuija Heikkilä in ett invånarinitiativ, dels till Esbo stad och dels för invånarna att ta ställning till på nätet.

- Vi lever i en tvåspråkig kommun, jag kommer från en tvåspråkig kommun, då måste vi också skapa förutsättningar för ett liv i en tvåspråkig kommun, säger Heikkilä.

Ett invånarinitiativ är ett sätt för en kommuninvånare att få sin röst hörd hos kommunen och dess beslutsfattare. Idag kan ett initiativ göras elektroniskt på nätet.

Sedan avgörs vem som ansvarar för själva frågan och då också vilken instans inom det kommunala beslutsfattandet ärendet hamnar hos.

elektroniskt medborgarinitiativ
Bildtext Ett invånarinitiativ kan göras på nätet.
Bild: Yle/Veronica Montén

Varför missgynna sina egna barn?

Tuija Heikkilä berättar att hon inte förstår varför Esbo valt den här linjen.

- Mest oroar jag mig för att Esboeleverna får det svårare att söka sig in till gymnasierna i Helsingfors och Grankulla. För att inte tala om när en elev från Helsingfors kommer till ett gymnasium i Esbo, då har ju den eleven en mycket starkare bas att stå på, säger Heikkilä.

Svenska och finska ordböcker.
Bildtext Helsingforseleverna läser två timmar mer svenska i veckan än Esboeleverna.

Inget ställningstagande till den obligatoriska svenskan

- Jag vill understryka att det här inte är en fråga om den obligatoriska svenskan, det är en debatt som förs på helt andra arenor. Nu ska vi få barnens språkkunskaper på samma nivå i Esbo som de är i grannkommunerna, säger Tuija Heikkilä.