Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Long Play avslöjar: Färdiga mallar styr Migris negativa asylbeslut

Från 2017
Uppdaterad 04.05.2017 13:04.
Demonstration utanför Migrationsverket 8.9.2016
Bild: Yle / Freddi Wahlström

Nättidningen Long Play avslöjar att Migrationsverkets asylbeslut har fattats av delvis inkompetent personal och under stor brådska.

Long Play-artikeln har skrivits av freelancejournalisten Jeanette Björkqvist.

Long Play har för artikeln intervjuat sex anställda vid Migri. En del av dem kom till verket 2015-2016 då Migri rekryterade 500 nya anställda, en del är gamla i huset.

Men alla berättar samma historia.

Migri gjorde ett hafsigt jobb

De intervjuade säger att det finns färdiga beslutsunderlag, som steg för steg visar hur negativa asylbeslut görs. Long Play har kommit över en del av mallarna, som ger landsvisa instruktioner för flyktingar från Irak, Afghanistan och Somalia.

De intervjuade vittnar alla om att besluten under åren 2015 och 2016 inte alltid var individuella och välunderbyggda.

Besluten fattades på löpande band, säger en person som Long Play talat med. Många som anställdes med snabb tidtabell hade ingen erfarenhet av liknande jobb, och snabbutbildningen var otillräcklig.

Sedan var det bara dags att själv börja intervjua asylsökande och fatta beslut, skriver Björkqvist i Long Play-artikeln.

Färdiga beslutsunderlag som hjälp

Till hjälp hade de anställda färdiga mallar - eller beslutsunderlag - som kunde kopieras till nästa fall, nästa människa som skulle avvisas. Den här metoden har också ifrågasatts av Justitiekansler i en utredning som offentliggjordes i februari.

Beslutsunderlagen är alla negativa till sin karaktär, och kan ha styrt beslutsfattandet i en viss riktning, skriver Long Play.

Färdiga mallar är inte ett problem i sig, men fel kan uppstå när mallarna kopieras av oerfarna anställda, med stram tidtabell och under ett hårt tryck från Inrikesministeriets håll.

Enligt lagen borde det alltid göras en individuell bedömning av en asylsökandes situation, men det har inte skett.

En anställd, som arbetat länge vid Migri säger att man gett personer, som saknar behövlig kompetens, för stort ansvar. De som arbetat länge vid Migri upplevde å andra sidan att deras erfarenhet inte har uppskattats.

- Alla kurvor gjordes raka, och det var hela tiden bråttom, säger en av dem.

Tävling om flest beslut

Enheter inom Migri, som trots allt försökt göra ett gott arbete, har anklagats för att jobba för långsamt.

Vissa enheter vinnlade sig å andra sidan att jobba för högtryck och åstadkomma så många negativa asylbeslut som möjligt.

Inom teamen höll man sig med stora blädderblock, där alla beslut markerades med ett streck, berättar en anställd.

- Ju fler streck, desto gladare var teamledaren. En barnfamilj gav många streck på en gång, berättar en av de intervjuade. Det var frågan om en tävling mellan enheterna som ledningen hittat på, säger den anställda som Long Play intervjuat.

Long Play är en finländsk nätpublikation som specialiserat sig på långsam journalistik

Detta är Long Play